924

ขนมอาเก๊าะ

มาเยือนมัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี ในจังหวัดปัตตานี ศาสนสถาน ที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยอยุธยา ความสงบลึกลับปรากฏอยู่ปะปนกับวิถีชีวิตของผู้มาประกอบพิธี ครั้นพอเดินห่างออกมาจากมัสยิดกรือเซะ ความรู้สึกโลดเต้นก็กลับมาเมื่อ

หญิงไทย 924 อาหารการกิน
ปลูกผลไม้ในกระถาง
เมื่อคนเมืองคิดจะปลูกต้นไม้... อ่านต่อ
หญิงไทย 924

Pages