882

เที่ยวท่อง ล่องเรือ ชิมเกลือก่อนใคร (2)

ด้วยความตอนหนึ่งในพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอนข้าพเจ้าว่า ป่าไม้ชายเลนนี้สำคัญที่สุด เพราะว่าเป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล

หญิงไทย 882 ท่องเที่ยว