วรรณวิเศษ

กรมศิลปากรนำชมอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทย ผ่านนิทรรศการ-การแสดงกลางแจ้งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

เรื่องการแสดงบนเวทีกลางแจ้งของชาวกรมศิลปากรสร้างความสนุกสนานครึกครื้นให้กับผู้ที่ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย การขับเสภาออกระบำควาย ตอน พระพันวษาต้อนควายป่าที่เขาพระเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี สุจิตต์ วงษ์เทศ ทำบทจากเสภาขุนช้าง ขุนแผน เป็นฉากหนึ่งในขุ

หญิงไทย 922 ท่องเที่ยว
พระภิกษุณีธัมมนันทา ภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของเมืองไทย
"แม่" คือเรื่องราวอันสำคัญยิ่งจากคำบอกเล่าหลวงแม่ ในวันเกิด 70 ปี
พระภิกษุณีธัมมนันทา... อ่านต่อ
หญิงไทย 940
เทศกาลกินเจ 2 ครั้ง ในรอบ 182 ปี ที่ศาลเจ้าโจวซือกง-ตลาดน้อย
พิธีศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญเทพเจ้า-พระโพธิสัตว์ประทับ
การไหว้เจ้าถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าโจวซือกง... อ่านต่อ
หญิงไทย 938
สักการะหลวงพ่อธรรมจักรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วัดธรรมามูลวรวิหาร
หญิงไทย 937
กรมศิลปากร ตามรอยเส้นทางเสด็จฯ
นำอาจารย์-นักเรียนนายร้อยจปร.ทัศนศึกษา จังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี
โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ... อ่านต่อ
หญิงไทย 936
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
(ตอนที่ 23) สมเด็จพระญาณสังวร... อ่านต่อ
หญิงไทย 932
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 22 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช... อ่านต่อ
หญิงไทย 931
พระมหากรุณาล้นหลั่งจากฟากฟ้า ที่มูลนิธิเทียนฟ้า
พระมหากรุณาล้นหลั่งจากฟากฟ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 931
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 20 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ... อ่านต่อ
หญิงไทย 929
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 19 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชปุ่น... อ่านต่อ
หญิงไทย 928
ชื่นชมงานศิลปะจากซากปรักหักพัง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร แหล่งมรดกโลก (ตอนจบ)
เอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร... อ่านต่อ
หญิงไทย 927
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 18
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน... อ่านต่อ
หญิงไทย 927
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ หนังสือร่มเกล้าชาวไทย
ตอนที่ 15 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 924
19 รัตนสังฆราชาพระบิดา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 922
กรมศิลปากรนำชมอู่ทองต้นทางประวัติศาสตร์ไทย ผ่านนิทรรศการ-การแสดงกลางแจ้งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
ตอนจบ
หญิงไทย 922
19 รัตนสังฆราชาพระบิดา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 12 . สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 10... อ่านต่อ
หญิงไทย 921
19 รัตนสังฆราชาพระบิดา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 11 . สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสา ปุสฺสเทโว รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสา... อ่านต่อ
หญิงไทย 920
19 รัตนสังฆราชา พระบิดาแห่งสังฆมณฑลไทย
(ตอนที่ 10 ) สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์... อ่านต่อ
หญิงไทย 919
19 รัตนสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 9 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า... อ่านต่อ
หญิงไทย 918
19 รัตนสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 8 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)... อ่านต่อ
หญิงไทย 917
19 รัตนสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 7 สมเด็จพระสังฆราชด่อน รัตนสังฆราชา... อ่านต่อ
หญิงไทย 916
ตอนที่ 6 สมเด็จพระสังฆราชสุก รัตนสังฆราชาพระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 6 สมเด็จพระสังฆราชสุก... อ่านต่อ
หญิงไทย 915
สดุดี 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
19รัตนสังฆราชา แห่งสังฆมณฑลไทย
ตอนที่ 5 สมเด็จพระสังฆราชมี... อ่านต่อ
หญิงไทย 914
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
กรมศิลปากรนำชมโบราณวัตถุใต้น้ำมรดกในอ่าวไทย
หญิงไทย 913
108 ลีลาแห่งศิวะมหาเทวะมาสู่โขนและนาฏศิลป์ไทย
วันที่ 2... อ่านต่อ
หญิงไทย 903
อร่อยอิ่มท้องพร้อมชมวิวริมเขื่อน เที่ยวเทศกาลอาหารทะเล "กินปู ดูลำน้ำท่าจีน"
หญิงไทย 901
พระพิฆเนศวร (พระพิฆเนศ) มหาเทพของเหล่าศิลปินทั่วโลก มหาเทพแห่งปัญญาเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์มหาเทพของฝ่ายฮินดู... อ่านต่อ
หญิงไทย 900
นั่งรถไฟกินลมชมวิววัดช่องลม (วัดสุทธิวาตวราราม)
เสียงขับขานเพลงท่าฉลอมน้ำเสียงไพเราะของ... อ่านต่อ
หญิงไทย 887
แอ่วเหนือหอมกลิ่นเมืองล้านนา: แดดร่มลมตกเดินถนนวัวลายช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
รศ.นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต... อ่านต่อ
หญิงไทย 885
วัดยานนาวาบนเรือสำเภาขนาดเท่าของจริง กราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์สร้างศรัทธานักธุรกิจไทยและต่างชาติ
หญิงไทย 883
องค์มหาเจษฎาบดินทร์ รัชกาลที่ 3 น้ำพระราชหฤทัยใฝ่ในพระศาสนา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (... อ่านต่อ
หญิงไทย 884

Pages