แมวมอง

เรื่องราวต่างๆในสังคมที่ผู้เขียนสะท้อนออกมาผ่านมุมมองกับนิสัยของแมว ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนหรือเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นเคยได้ยิน แต่อาจมองข้ามไปหรือไม่ใส่ใจ เมื่อหันกลับมาพิจารณาอีกครั้งก็จะเห็นว่ามีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ราคาขาย: ฿150.00
ราคาเต็ม: ฿150.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง