@nything...สิ่งสารพัน

"@nything...สิ่งสารพัน" เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระเบ็ดเตล็ดที่ให้ข้อแนะนำ เสนอไอเดียวแก่ผู้อ่านในการดูแลสุขภาพตนเอง และข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงการหยิบยกสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัว มาประดิดประดอย สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าเพิ่มขึ้น น้ำเสนอพร้อมภาพถ่ายประกอบหน้าสีตลอดเล่ม

ราคาขาย: ฿300.00
ราคาเต็ม: ฿300.00
นักเขียน: จันทร์รวี
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี