บรมราชินีนาถอาศิรวาทราชสดุดี

สรวมชีพข้าพระบาท บรมนาถราชินี พระทรงศรีสิริเลิศ ทวยราษฎร์เทิดพระคุณ อดุลย์ดิลกปกเกศ สยามประเทศพัฒนา พระบุญญาประเสริฐ ก่อเกิดกรณียกิจ สืบสัมฤทธิ์ประโยชน์ ผลช่วงโชติชัชวาล ตระการพระเกียรติเกริกก้อง ทวยราษฎร์ซ้องสรรเสริญ ทรงเจริญชนมายุ ลุแปดสิบพรรษา แหล่งหล้าผคมชม อุดมมงคลพิเศษ ราษฎร์น้อมเกศถวายพร ขจรพระเกียรติเกริกไกร สืบสมัยทรงพระเกษม เปรมสุขทุกข์ประลาต ถวายพระพรบรมนาถ ยืนยิ่งพระชนม์ เทอญ

ราคาขาย: ฿80.00
ราคาเต็ม: ฿80.00
สำนักพิมพ์: อักษรโสภณ
ดูตัวอย่าง