หนังสือคือ "แสงจันทร์"

หนังสือคือ "แสงจันทร์" รวบรวมบทความวิจารณ์หนังสือน่าสนใจไว้ทั้งหมดกว่า 20 เล่ม โดยนามปากกา "แสงได้" ผู้มีข้อเขียนลึกซึ้ง และความคิดคมคาย ชวนให้น่าติดตามหาหนังสือเหล่านั้นมาอ่านอย่างยิ่ง

ราคาขาย: ฿220.00
ราคาเต็ม: ฿220.00
นักเขียน: แสงไต้
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี