อะไรในความรัก

Author: 
หฤทัย

ความว่างเปล่าในความรัก

 

ผู้หญิงคนที่หนึ่ง                             ไม่เคยรู้จักความรัก

ผู้หญิงคนที่สอง                              กลัวที่จะรักใครสักคน

ผู้หญิงคนที่สาม                             มองข้ามความรักจากคนรัก

ผู้หญิงคนที่สี่                                  ได้แต่เพ้อถึงความรักที่เป็นไปไม่ได้

ผู้หญิงคนที่ห้า                                พูดคำว่ารักอย่างไม่รู้จักความหมายที่แท้จริง

ผู้หญิงคนที่หก                               หัวใจชินชากับการไม่มีความรัก

ผู้หญิงคนที่เจ็ด                              ขอเว้นระยะห่างจากคนรัก

ผู้หญิงคนที่แปด                             ไม่รักคนที่มารัก

ผู้หญิงคนที่เก้า                              เก็บความรักไว้ไม่ให้คนๆ นั้นได้รู้

ผู้หญิงคนที่สิบ                               รอคอยความรักที่สวยงามเหมือนในฝัน

ผู้หญิงคนที่สิบเอ็ด                         วิ่งตามหาความรัก แต่กลับวิ่งหนีความรักที่ไล่ตาม                                          

ผู้หญิงคนที่สิบสอง                        ไม่คิดจริงใจในความรัก

ผู้หญิงคนที่สิบสาม                        ไม่มีใครมามอบความรักให้

ผู้หญิงคนที่สิบสี่                             ไม่สนใจความรัก

ผู้หญิงคนที่สิบห้า                          รักคนที่ไม่มีตัวตน

ผู้หญิงคนที่สิบหก                          รอคนรักมาบอกเลิก เพราะคนรักหมดรักแล้ว

ผู้หญิงคนที่สิบเจ็ด                         รอคนรักมาบอกเลิก เพราะคนรักรักคนอื่น

ผู้หญิงคนที่สิบแปด                        รอเวลาบอกเลิกคนรัก เพราะหมดรักคนรักแล้ว

ผู้หญิงคนที่สิบเก้า                         รอเวลาบอกเลิกคนรัก เพราะรักคนอื่น

ผู้หญิงคนที่ยี่สิบ                             คิดว่าคนรักจะอยู่กับเราไปตลอด

ผู้หญิงคนที่ยี่สิบเอ็ด                      คนรักบอกรักด้วยคำว่ารักที่ไม่มีความรัก

ผู้หญิงคนที่ยี่สิบสอง                      ไม่สนใจในความหวังดีที่ใครๆ ต่างมอบให้

ผู้หญิงคนที่ยี่สิบสาม                     ไม่กล้าวางใจไว้กับคำว่า “รัก” ที่ได้รับ

ผู้หญิงคนที่ยี่สิบสี่                          หมดศรัทธาในรัก

ผู้หญิงคนที่ยี่สิบห้า                        มีหัวใจที่เงียบเหงาไร้เงาคนข้างกาย

 

ความรัก..... เป็นสิ่งที่เราต้องการครอบครอง แต่เราไม่ได้ไขว่คว้าให้มาอยู่กับเรา

ความรัก..... เป็นสิ่งที่เรารับรู้ และรู้สึกได้ แต่เราไม่ได้นำมาอยู่ในอ้อมกอดของเรา

ความรัก..... เป็นอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวเรา แต่เราไม่ได้นำมาอยู่ในใจของเรา

ความรัก..... จึงเป็นเพียงความว่างเปล่า

 

"หัวใจชินชากับการไม่มีความรัก”

"รอคอยความรักที่สวยงามเหมือนในฝัน”

คนรักบอกรักด้วยคำว่ารักที่ไม่มีความรัก”