เราต่างเริ่มต้น ณ ตรงไหน ?

Author: 
ชายน้ำ ทะเล
ประเภท: 
เรื่องสั้น
ที่สยามสแควร์

เธอที่รัก.

เราต่างเริ่มต้นที่ตรงไหน ?

ใช่ที่ริมขอบฟ้า...

ใช่ที่โค้งรุ้งงาม...

ใช่ที่ความดิ้นรนแสวงหา...

หรือ ใช่เพราะชีวิต คือการเดินทาง..

เราต่างเริ่มต้น ณ ตรงไหน..

เธอที่รัก.