วาทะเล่าประวัติศาสตร์ โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

"...บัดนั้นซึ่งเป็นคราวที่พวกเจ้านายตกต่ำนี่กระไร..." (พระประวัติตรัสเล่าใน สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) "...นี่เหลือที่จะอดกลั้น รู้สึกคันอยู่ในเนื้อหาที่หนาๆ เช่น ซ่นเท้า เกาไม่ถึงก็ปานกัน..." (พระราชหัตถเลขาฯ ในรัชกาลที่ 5) "...ไหนใครๆว่าฉันมีบุญ จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทำไมถึงเป็นเช่นนี้..." (พระปรารภใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯกรมหลวงนครราชสีมา) นี่คือตัวอย่างวาทะสำคัญ ของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในราชวงศ์จักรี ซึ่งยังมีอีกมากที่ผู้เขียนได้คัดสรรมา และอธิบายเบื้องหลังวาทะเหล่านั้น (สำนักพิมพ์มติชน ราคา 240 บาท)

4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

หนังสือที่จัดทำเพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงผลสำเร็จ ที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภูมิภาค พร้อมเผยแพร่แนวพระราชดำริ และหลักการทรงงาน ซึ่งประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติ หรือเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (สำนักงาน กปร. โทรศัพท์ 0-2447-8500)

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้าย ใต้ปกครองสยาม โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่องแสง

หนังสือที่จัดทำเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ของ ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) นักรบที่ใช้อาวุธได้ทุกแบบ พิสมัยการอยู่ป่ามากกว่าอยู่เมือง พร้อมเรื่องเล่าถึงวิทยาคมและการใช้สมุนไพร ที่มิได้เป็นรองใคร และมีความรักชาติรักแผ่นดิน (มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทรศัพท์ 0-3721-1289 ราคา 300 บาท)   

 

แผ่นดินยังกว้าง โดย ศุภร บุนนาค

เรื่องราวของกลุ่มคนที่สร้างตนเองและครอบครัวขึ้นมาจากความมานะบากบั่น มุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ลูกหลานในภายหน้า ปราศจากความคิดและเรี่ยวแรงของคนเหล่านี้ ความเจริญคงมิอาจกระจายไปได้ในแผ่นดินไทยผืนกว้างนี้ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 370 บาท)

ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล โดย วัตตรา

เมื่อเพื่อนสาววัยใกล้ขึ้นคาน 3 คน ท้าทายกันว่าจะแต่งงานให้ได้ภายใน 1 เดือน ความโกลาหลจากปฏิบัติการหาเจ้าบ่าวจานด่วนก็บังเกิดขึ้นทันที เพราะทั้งสามสาว (เหลือน้อย) ต่างก็ยังไม่มีชายหนุ่มที่จะมาเป็นคู่ตุนาหงันทั้งสิ้น ชายคนไหนหนอจะเป็นผู้โชคดี (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 310 บาท)