บอกรักไกล ไปถึง"ปากเซ"

ที่นี่...รายการตะวันหรรษา

คาราวานนิสสัน อีโคคาร์ พาเที่ยวไทย ด้วยใจอนุรักษ์ ปีที่ 3 เส้นทาง อุบลราชธานี - สปป. ลาว แขวงจำปาสัก

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ปราสาทวัดภู ในอดีตเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งอารยธรรมโบราณ 3 สมัย คือ อาณาจักรเจนละ ในศตวรรษที่ 6-8 พบศิลาจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาเทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคอาณาจักรขอม สมัยก่อนเมืองพระนครที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายเป็นอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งได้เปลี่ยนเทวาลัย ในศาสนาฮินดูให้เป็นวัด ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ที่นี่มีเรื่องเล่าถึง ตำนานรักปราสาทวัดภู 3 ยุค เป็นนิยายปรัมปรา เรื่องแรกยุคของ ท้าวบาเจียง หลงรัก นางมะโรง แต่นางมะโรงกลับไปรักกับท้าวจัมปาสัก ทำให้ท้าวบาเจียงผิดหวังถึงขนาดเทเหล้าและไก่ต้มในขบวนขันหมากที่ตั้งใจจะไปสู่ขอนางมะโรง เป็นที่มาของชื่อภูบาเจียง ภูมะโรง ภูจัมปาสัก และภูต้มไก่

เรื่องที่สองเล่าว่า ร้อยปีต่อมา จิตรเสน อนุชาต่างมารดาของ กษัตริย์ภววรมัน หลงรัก นางชยันธร แต่นางเป็นคู่รักของพี่ชาย ทำให้ไม่สมหวังในรัก จึงนำกองทัพเรือจากปราสาทวัดภูไปค้นหาเส้นทางออกสู่ทะเลแผ่ขยายอำนาจและยกย่องให้เป็นราชาแห่งเจนละ ล่องสวนทางแม่น้ำโขงเลี้ยวเข้าแม่น้ำมูล และค้นพบทางออกสู่ทะเลที่เมืองศรีวัตสะปุระ (เมืองศรีมโหสถ) หรือจังหวัดสระแก้วในประเทศไทยปัจจุบัน

ตำนานรักมาลงเอยได้ในเรื่องที่สาม เมื่อนางแพง เจ้าเมืองจำปาสัก ยินยอมยกเมืองให้แก่ เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร เจ้าชายแห่งล้านช้าง เพื่อยุติบาปเคราะห์ที่ผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนให้สิ้นไป แคว้นจำปาสักได้เป็นเอกราช และเริ่มต้นของการสร้างอาณาจักรจำปาสักขึ้น ณ ปราสาทวัดภู แห่งนี้

อาณาจักรจำปาสัก เกิดขึ้นหลังจากที่อาณาจักรฟูนันเสื่อมสลายลง ชาวลาวได้ย้ายถิ่นเข้ามาสร้างบ้านเรือนเกิดเมืองใหม่ จำปานะคะบุลีสี (นครจำปานคร) มีชื่อปรากฏในพงศาวดารเขมรว่า สะมะพูปุระ

และมีงานบุญประเพณีฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ชาวลาวจากทุกแขวงจะนำสิ่งของมาบวงสรวงบูชาตามจุดต่างๆ มีพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาต ยามค่ำมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธาน

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้านิสสันอีโคคาร์ โดยมี ประพัฒน์ เชยชม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและการขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับและมอบของรางวัลของที่ระลึกมากมายให้กับผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน

วันที่สอง 08.00 น. คาราวานเดินทางไปสัมผัสความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ของเมืองปากเซ ที่นั่นคือ สี่พันดอน-น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง จอดพักรถไว้ใกล้ท่าเรือบ้านนากะสัง เปลี่ยนพาหนะลงเรือหางยาวได้ใกล้ชิดแม่น้ำโขงและสี่พันดอน เพื่อไปยังเกาะขนาดเล็ก 2 เกาะ คือ ดอนเดดกับดอนคอนที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานดอนเดด ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นไอของบ้านเรือนเก่า

สี่พันดอน หมายถึงดินแดนที่มีเกาะแก่งน้อยใหญ่ 4,000 เกาะหรือ 4,000 ดอน ในฤดูแล้งน้ำแห้งลดลง มองเห็นเกาะแก่งหินผุดขึ้นมา คนลาวเรียกที่นี่ในชื่อ "มหานาทีสีพันดอน" มหัศจรรย์ธรรมชาติในแม่น้ำโขงตอนใต้ ต้นน้ำที่ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตระยะทางกว่า 4,350 กิโลเมตร เป็นเส้นทางน้ำสายเดียวแต่มาถูกแตกแยกออกเป็นสายเล็กสายน้อยจากเกาะแก่งตามธรรมชาติ แม่น้ำโขงในบางช่วงมีความกว้างถึง 14 กิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ชายฝั่งที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นหายทรายน้ำจืด

ขึ้นจากเรือหางยาวเปลี่ยนพาหนะมาเป็น รถห้าแถว นั่งแถวละ 3-4 คน ลงจากรถเดินเท้าต่ออีกนิดก็ได้ยินเสียง น้ำตกหลี่ผี (ตาดสัมพะมิด) อยู่ทางตอนบนของดอนคอน (เกาะคอน) มองเห็นเป็นสายน้ำจำนวนมากไหลผ่านมายังแก่งหลี่ผี แล้วถาโถมผ่านเนินหินและโขดหินลงมาด้วยกำลังแรง แตกกระจายเป็นละอองฟองสีขาวไปทั่วแก่ง มีความงดงามแต่ยังคงแฝงความดิบไว้ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

ความหมายที่มาของ หลี่ผี มาจากคำว่า หลี่ ภาษาลาวหมายถึง เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ ส่วนคำว่า ผี หมายถึงศพคนตาย ซึ่งบริเวณน้ำตกแห่งนี้จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน

กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง ไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร เป็นจุดที่พบศพจำนวนมากคือ บริเวณร่องหินของน้ำตกหลี่ผี มีกระแสน้ำไหลมารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่ น้ำจะวนไปมาแล้วจึงไหลตกลงไปด้านล่างซอกและหลืบหินแคบๆ ในสมัยสงครามอินโดจีน เคยมีศพของทหารจำนวนมากลอยมาติดในหลี่จับปลา และเป็นที่มาของชื่อ น้ำตกหลี่ผี

อิ่มอร่อยมื้อกลางวันด้วยเมนูปลาแม่น้ำโขง แล้วเคลื่อนขบวนคาราวานไป น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร แม้จะมีชั้นของหินที่ไม่สูง แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมกันลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา จากนั้นก็แยกออกมาเป็นหลายสาย สาเหตุเพราะแรงดันของน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลบ่าถาโถมกระหน่ำลงมาจากชั้นหิน ราวกับจะถล่มทลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราด สร้างความตื่นตาและประทับใจให้ผู้พบเห็น

ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นไนแองการ่าแห่งเอเชีย สายน้ำที่กระโจนบิดตัวปะทะแก่งหินน้อยใหญ่อย่างไม่มีเกรงกลัว กระจายเป็นละอองน้ำแทรกตัวปกคลุมอยู่ตามแก่งหิน ชุ่มฉ่ำเย็นใจเย็นกาย ความหมายของคำว่า คอน คือ แก่งหรือเกาะ พะเพ็ง หมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญ จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองปากเซ ระยะทางราว 150 กิโลเมตร แวะพักรับประทานมื้อเย็นบนแพริมน้ำโขงก่อนเข้าที่พัก

วันที่สาม ขบวนคาราวานเดินทางไปน้ำตกผาส้วม (ส้วม ภาษาลาวหมายถึง สวรรค์) อยู่ในอุทยานบาเจียง เดินชมหมู่บ้านชนเผ่ากะตูแงะ ละเวน ฯลฯ ทอผ้าและค้าขายของที่ระลึกอยู่บนเรือน ชายหนุ่มหลายคนถูกใจในการ "จกสาว" ธรรมเนียมการเลือกคู่ของสาวชนเผ่า ชายหนุ่มจะใช้มือลอดผ่านช่องเข้าไปในบ้าน แล้วให้สาวที่หมายปองสัมผัสมือ และหากพอใจกัน พ่อแม่จะให้ทั้งสองขึ้นไปอยู่บน บ้านเสาเดียว

อีกด้านเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน บอกความเป็นมาของวิถีชุมชนแห่งนี้ ที่นี่มีคนไทยมาร่วมบุกเบิกสร้างรีสอร์ทปรับแต่งภูมิทัศน์กลมกลืนกับธรรมชาติไว้ คณะของเราไม่พลาดโอกาสอิ่มอร่อยมื้อกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศ น้ำ-ฟ้า-ป่า-ขุนเขา และการ ปิดกิจกรรมฯ ทริปที่ 3 บอกรักไกลไปถึงปากเซ ค่ะ

ประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส การตลาดและขาย กล่าวว่า ทริปนี้เป็นหนึ่งใน 10 เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทย ของนิสสันอีโคคาร์ฯ พาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้ทดสอบสมรรถนะของรถ ด้านการประหยัดน้ำมัน สัมผัสประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ช่องการจราจรแบบตะวันตกที่ขับชิดขวา เสมือนส่งสัญญาณบอกล่วงหน้าว่า การเดินทางครั้งต่อไป จะเชื่อมโยงเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเตรียมเปิดประตูบ้านของตัวเองรอต้อนรับอาคันตุกะชาวไทย ที่จะเดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจกันอีกมากมายในเร็ววัน

ภัทริศ เสริมเลขาวิลาส ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้นิสสันมาร์ชและอัลเมร่า ซึ่งเป็นรถอีโคคาร์ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีโอกาสได้มาขับรถท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำกิจกรรมตอบแทนสังคม หรือ CSR และความเป็นผู้นำกลุ่มรถยนต์ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์จากการเดินทางในครั้งนี้ ดิฉันประทับใจที่ได้เห็น "ความร่วมมือร่วมใจ" จัดกิจกรรม การท่องเที่ยว โดยมี "จิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม" ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความผูกพัน ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนและลูกค้าที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ต่างฝ่ายได้ตระหนักรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและโบราณสถานอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ทำธุรกิจอย่างไรจะไม่เอาเปรียบทรัพยากรการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว