การจัดดอกไม้ให้เกิดความประทับใจนั้น จุดเด่น (Dominance) ที่สะดุดตานับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมี เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น เพราะหากดอกไม้ที่เราจัดดูราบเรียบไปหมด ไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นเลย ก็จะขาดซึ่งความน่าสนใจในงาน เป็นแค่เพียงแจกันดอกไม้ธรรมดาแจกันหนึ่งที่มองแล้วก็ผ่านเลยไป ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้ การจัดดอกไม้โดยปรกติ เรามักกำหนดให้มีจุดเด่นเพียงจุดเดียว โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญที่สัมพันธ์กันรองลงมาเป็นตัวส่งเสริมจุดเด่นนั้น เพื่อให้ภาพรวมการจัดของเรามีเอกภาพ (Unity) แต่จุดเด่นก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งจุดได้ เพียงแต่ต้องระวังอย่าให้จุดเด่นนั้นๆ แข่งขันกันเองจนดูสับสน แต่ละจุดเด่นควรสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้งานของเราก็จะดูมีความน่าสนใจมากขึ้น

สำหรับแจกันดอกไม้ใบเตยด่างที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบมองเห็นได้รอบตัว เหมาะที่จะวางตกแต่งในบริเวณโต๊ะรับแขก โต๊ะทานอาหารที่มีเก้าอี้ล้อมรอบ แน่นอนว่าใบเตยด่างที่นำมาม้วนและปล่อยปลายนั้นเป็นจุดเด่น แต่ดอกมัมสีแดงที่เราแซมเป็นกลุ่มๆ รอบทั้งพุ่มนั้น ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ชักนำสายตาผู้ชมให้มองไปรอบๆแจกันด้วยครับ

มาดูของที่ต้องใช้ ก็มี (รูปประกอบ 1)

1. แจกันแก้วทรงสูงและจานแก้ว

2. กล้วยไม้แวนด้าสีม่วง

3. ดอกไลเซนทัสสีม่วง

4. ดอกมัมสีแดง

5. ใบเตยด่าง

6. ใบฟิโลเดนดรอน

7. โอเอซิส

ได้ของครบแล้ว ก็ลงมือทำไปด้วยกันนะครับ

1. วางโอเอซิสลงบนจานแก้ว แล้วนำไปวางบนแจกันแก้วทรงสูง (รูปประกอบ 2)

2. ตัดปลายใบเตยด่างให้คม แล้วม้วนใบเตยด่างเป็นวงกลมเสียบลงบนโอเอซิสที่ด้านใดด้านหนึ่ง บางใบปล่อยปลายล้อไปกับทรงแจกัน เพื่อให้ดูแตกต่างได้ (รูปประกอบ 3)

3. เสียบกล้วยไม้แวนด้าสีม่วงลงอีกด้านกับใบเตยด่าง สร้างให้เป็นโครงรูปทรงกลม (รูปประกอบ 4)

4. เสียบใบฟิโลเดนดรอนที่ฐานใต้กล้วยไม้แวนด้าสีม่วงและใบเตยด่าง (รูปประกอบ 5)

5. ปักดอกไลเซนทัสสีม่วงให้ดูเป็นทรงกลม (รูปประกอบ 6)

6. แซมด้วยดอกมัมสีแดงเป็นกลุ่มโดยรอบ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน (รูปประกอบ 7)

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ยากเลย ลองทำกันดูนะครับ


TIP- สามารถเปลี่ยนใบเตยด่างเป็นกิ่งไม้ หรือใบไม้ที่มีขนาดใหญ่เช่น ใบจั๋ง ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบเดียวกันได้