เมษา...มหาสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

โน้ตบุ๊ค

13-15 เมษายน นอกจากจะเป็นวันหยุดราชการยาว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์แล้ว หลายคนอาจลืมไปว่ายังมีความรักและความอบอุ่นแฝงอยู่ในความสนุกสนานของการเล่นน้ำสงกรานต์และการท่องเที่ยวซ้อนกันอยู่ด้วย นั่นคือวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

  • วันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุด้วย
  • วันที่ 14 เมษายน เป็นวันกลางหรือที่เรียกว่าวันแรก และเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ
  • วันที่ 15 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก

ปักษ์นี้ "บันนี่" จึงขอเล่าถึงความสำคัญของทั้ง 3 วันนี้ให้คุณผู้อ่านได้ทราบก่อนจะไปใช้ชีวิตในเทศกาลวันหยุดยาวนี้อย่างสุขสำราญและคุ้มค่าเต็มที่

วันมหาสงกรานต์ปี 2556 หรือจุลศักราช 1375 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน นางสงกรานต์นามว่า "ทุงสะเทวี" ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช (ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จไสยาสน์หลับเนตร มาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ

คำทำนายวันสงกรานต์ปีนี้มีว่า

  • วันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ ไร่นา เรือกสวน เผือก มัน มิสู้แพงแลฯ
  • วันจันทร์เป็นวันเนา เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจ มักจะเกิดความไข้ต่างๆ
  • วันอังคารเป็นวันเถลิงศก อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข แม้จะต่อยุทธ์ด้วยปัจจามิตร ณ ที่ใดๆ ก็จะมีชัยชนะทุกเมื่อแลฯ
  • นางสงกรานต์ไสยาสน์หลับเนตรพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

พิธีสงกรานต์ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ มีการทำบุญใส่บาตร รดน้ำดำหัว ขอพรจากบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก และความผูกพันที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้มีการต่อยอดมาเป็นวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวในช่วงเทศกาลนี้

วันผู้สูงอายุเริ่มได้รับความสำคัญตั้งแต่สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์ตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นใน พ.ศ.2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน มีความทุกข์ยาก ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้สานต่อความสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือกดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ สาเหตุที่เลือกดอกลำดวน เพราะเป็นไม้ยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน ใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดี และมีดอกสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็ง ไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรม ความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่าง ในระดับนานาชาติ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันผู้สูงอายุสากล" มาตั้งแต่ พ.ศ.2542

ถัดจากวันผู้สูงอายุเพียงหนึ่งวัน ในวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2532 โดยคณะรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งเห็นว่าในวันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือสงกรานต์นี้ เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้พร้อมหน้าโดยสะดวก จึงผนวกเข้าไปในวันเนาของเทศกาลสงกรานต์เพื่อเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชนสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหา สำคัญอย่งหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม จึงอยากให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น สำหรับนานาชาติ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันครอบครัวสากล (International Day Of Families) เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัวโดยเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่นเช่นกัน

เพื่อเฉลิมฉลองสามโอกาสแห่งความสุขนี้ "บันนี่" จึงไปหาข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้อ่านให้มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบด้วยหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายๆสำหรับครอบครัวคือหลัก 5 อ. ประกอบด้วย อภัย เอื้อเฟื้อ อารมณ์ขัน อดทนและอบอุ่น หากใครยังไม่ได้ทำ ก็ลองเริ่มในวันมหาสงกรานต์ปีนี้เลยนะคะ

สุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวค่ะ!