เก้ามงคล

ภาพ 1 พระเจ้าพาราระแข่ง วัดทุ่งโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ 2 พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล (พระหยกเชียงราย) จังหวัดเชียงราย

ภาพ 3 พระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว จังหวัดลำพูน

ภาพ 4 หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ภาพ 5 พระพุทธโลกนาถ (หลวงพ่อหยกขาว) วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร

ภาพ 6 พระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ 7 พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ 8 หลวงพ่อพระทอง (พระผุด) วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ 9 พระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ จังหวัดสงขลา