สวนเกษตรไฮเทค แห่งเมืองเทียนสุ่ย

เกษตรอาเซียน

เมื่อพูดถึงประเทศจีนกับการเกษตร หลายคนอาจจะนึกภาพว่า ประเทศจีนซึ่งยังไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ทางการเกษตรเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศในเอเชีย อย่างเช่น สิงคโปร์ ที่ได้นำเสนอไปในฉบับก่อนนี้ คงจะทำการเกษตรแบบพื้นบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ แต่หากใครได้ไปเยือนสวนเกษตรไฮเทคเทียนสุ่ยแห่งประเทศจีนแล้วละก็ รับรองว่าจะต้องเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิง เพราะว่าภาคการเกษตรของจีนนั้น ก้าวล้ำไปในอวกาศกันแล้วละค่ะ ...

สวนเกษตรไฮเทคเทียนสุ่ย แห่งประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น "ฐานการผลิตพันธุ์พืชอวกาศภาคพื้นตะวันตกของประเทศ" เป็น "โมเดลสวนเกษตรสาธิตเชิงท่องเที่ยวระดับประเทศ" เป็น "ศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอวกาศของมณฑลการสู" ในปี 2000 ได้รับการยกระดับให้เป็น "สวนเกษตรสาธิตไฮเทคระดับมณฑล" และในปี 2010 ได้รับการจัดตั้งจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสวนเกษตรไฮเทคระดับประเทศ ที่ได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในสิบของ "สวนเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ" และเป็นที่รู้จักยกย่องกันว่าเป็น "สวนเกษตรดีเด่นระดับชาติ"

สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 บนพื้นที่สองพันกว่าไร่ ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวจนแล้วเสร็จ ภายในเวลาเพียง 2 ปีเศษเท่านั้น โดยเริ่มต้นผลิตเมล็ดพันธุ์อวกาศ พืชผักชนิดพิเศษ พืชผักอินทรีย์ ทำปศุสัตว์ปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตที่ทันสมัย อันเป็นกิจกรรมหลัก 5 อย่างที่ก่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามมา และถูกนำมาเป็นแบบอย่างในการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ขยายวงกว้างออกไปทั่วสารทิศ รวมทั้งการเกษตรเชิงท่องเที่ยวที่พัฒนาเป็นรูปแบบที่ทันสมัย และอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นสวนเกษตรเทคโนโลยีที่ทันสมัยในองค์รวม

กิจกรรมภายในสวนไฮเทคฯแห่งนี้ มีตั้งแต่การผลิตพันธุ์พืชอวกาศ การเพาะเห็ดอินทรีย์ การเลี้ยงวัวนมที่ให้น้ำนมสูง การเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้กระถางที่มีคุณภาพ การเพาะปลูกพืชอินทรีย์ไร้ดิน ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนมีการพัฒนาต่อยอดจากเทคนิคใหม่ๆที่ค้นพบอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งส่งเสริมให้นำไปปรับใช้อย่างกว้างขวาง และยังมีการนำพันธุ์พืชดีเด่นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 400 กว่าสายพันธุ์เข้ามาเพาะขยายพันธุ์ (เช่น ต้นมะเขือเทศที่ปลูกในระบบดินทรายเป็นแห่งแรกของประเทศ และให้ผลดกมาก ถึงสองหมื่นกว่าลูก) จนได้รับการรับรองว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของประเทศเลยทีเดียว

ไม่นานมานี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์พืชอวกาศ ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย เกือบ 400 สายพันธุ์ และยังค้นพบข้อมูลในการกลายพันธุ์ในทางที่ดีอีกมากมาย ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ผักพันธุ์ใหม่ๆ อีกกว่า 20 สายพันธุ์ กระทั่งปลายปี 2010 ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอวกาศบนเนื้อที่ถึง 2,976,000 ไร่ ใน 25 มณฑล มีมูลค่าผลผลิต 3,000 ล้านหยวน สร้างผลกำไรทางการเกษตรเพิ่มขึ้นถึง 700 ล้านหยวน

จากการนำผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีกว่า 50 รายการมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ ทำให้เกิดการสร้างฐานสาธิตขึ้นอีกเกือบ 70 กว่าแห่ง เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ส่วนการผลิตน้ำนมวัว การผลิตเห็ดเข็มทองได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระดับประเทศ นอกจากนั้น ยังมี เชอร์รี่ มะเขือเทศ พริกหวาน แตงโม แคนตาลูป แตงร้าน มะเขือยาว รวม 8 ชนิดที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นอาหารสีเขียวระดับเกรด A

ในโครงการ 5 ปี ครั้งที่ 12 (รัฐบาลจีนมีการจัดวางแผนระยะสั้น-กลางครั้งละ 5 ปี โครงการ 5 ปีแรก ครั้งที่หนึ่ง เรียกว่า "อีอู่" และโครงการ 5 ปีครั้งที่ 12 ที่เรียกว่า "สือเอ้ออู่" ที่มีช่วงระยะเวลาเริ่มต้น ปี 2011 สิ้นสุดปีที่ 2015) สวนเกษตรไฮเทคเทียนสุ่ย แห่งประเทศจีน วางแผนดำเนินงานตามสโลแกนที่ว่า "ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู่ " ที่แปลความได้ว่า "ตีตราห้วงนภากาศ หกเหินเดินโคจร จรรโลงการแปรรูป นำพาเกษตรรุ่มรวย" (ความหมายก็คือ ยึดถือการผลิตพืชพรรณอวกาศเป็นหลัก ดำเนินการผลิตที่เป็นวัฏจักรยั่งยืนครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น) และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสาธิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกษตรของภูมิภาคแห่งนี้ (พื้นที่แห้งแล้ง - กึ่งแห้งแล้งทางภาคตะวันตก) จึงได้นำ บริษัทเทียนสุ่ยเสินเจาลวี่เผิงหนงเอยี๊ยะเคอจี้อยิ่วเซี่ยนกงซือ จำกัด (ดำเนินธุรกรรมพันธุ์พืชอวกาศ) และบริษัท เทียนสุ่ยจวิ้นแอยี๊ยะอยิ่วเซี่ยนกงซือ จำกัด (ดำเนินธุรกรรมการเพาะเห็ด) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุนทรัพย์จัดสร้าง ฐานปฏิบัติการ 3 แห่ง คือ ฐานปฏิบัติการสวนสาธิตพันธ์พืชอวกาศเทียนสุ่ย ฐานปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พิเศษคุณภาพภาคตะวันตก และฐานปฏิบัติการสวนเกษตรนำสมัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งเมืองกานสู ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร 5 ประเภท ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอวกาศ ไม้ผล พืชผัก การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปพืชผล จัดตั้งสวนเกษตรพืชผลชนิดพิเศษขึ้นจำนวน 7 แห่ง ใน 5 อำเภอ โดยมีเป้าหมาย สร้างสิ่งใหม่ๆ ทำการรวบรวม จัดการสาธิตเป็นแบบอย่าง และขยายกิจกรรมออกไปในวงกว้าง ปลุกปั้นให้สวนเกษตรเป็นศูนย์กลางสาธิตเกษตรไฮเทค เป็นฐานส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร เป็นแหล่งอบรม เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน้าต่างของเกษตรครบวงจรที่สมบูรณ์ เป็นหัวหอกนำพาเกษตรกรก้าวไปข้างหน้า เพื่อเพิ่มพูนรายได้ในแนวทางเกษตรที่ก้าวไกลทันสมัยล้ำยุค

ปัจจุบันสวนเกษตรแห่งนี้ มีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมด้วยกว่า 20 รายแล้ว และได้จัดสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพลังแสงอาทิตย์ที่ทรงประสิทธิภาพแล้วเกือบ 200 หลัง ประกอบด้วยโรงเรือนเพาะปลูกระบบอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ โรงเรือนเพาะเห็ดอุตสาหกรรมที่มีสายพานการผลิต 30 ตันต่อวัน ห้องควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาผลผลิตขนาดใหญ่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปนมขนาดใหญ่ พื้นที่ปลูกและขยายพันธุ์แอปเปิ้ลพันธุ์ฮวาหนีว เพื่อสาธิตเป็นตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์แปรรูปพืชผลและจัดส่งผลิตภัณฑ์ และโรงเพาะ-ขยายกล้าพันธุ์ผัก ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สวนเกษตรแห่งเมืองเทียนสุ่ยแห่ง มีมูลค่าสินทรัพย์ 400 กว่าล้านดอลล่า มูลค่าผลผลิตตลอดทั้งปีเกือบ 100 ล้านหยวน และผลกำไรสุทธิ 134,700 ล้านหยวน เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

ใครสนใจจะเข้าเยี่ยมชม สวนเกษตรสาธิตไฮเทคเทียนสุ่ย ก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจจะร่วมลงทุนธุรกิจด้วยความยินดียิ่งค่ะ

 

หมายเหตุ : แอปเปิ้ลฮวาหนีว เป็นแอปเปิ้ลพันธุ์ดีมีชื่อในประเทศจีน ชื่อ ฮวาหนีว ได้มาจากสถานที่ต้นกำเนิดของแอปเปิ้ลพันธุ์นี้ นั่นก็คือ เมืองฮวาหนีว ของอำเภอไม่จี๋ มีคุณภาพเทียบเท่ากับแอปเปิ้ลฟูจิของญี่ปุ่น และแอปเปิ้ลเรดสเนคฟรุต แอปเปิ้ลวอชิงตัน ของอเมริกา (ที่มีชื่อเรียกว่า สเนคฟรุต เพราะถือเป็นแอปเปิ้ลรสชาติดีเยี่ยม ที่ปีศาจงูในคัมภีร์ไบเบิลนำมาให้อดัมกับอีฟกิน) จึงมีพ่อค้าหัวใสในประเทศจีนนำเอาแอปเปิ้ลฮวาหนีวมาย้อมแมวขายเป็น แอปเปิ้ลวอชิงตัน (ได้กำไรมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องบวกค่าขนส่งและภาษี) แอปเปิ้ลจีนที่ระบุว่าเป็น แอปเปิ้ลฟูจิจีน ที่วางขายในห้างสรรพสินค้านั้น ก็คือ แอปเปิ้ล ฮวาหนีว นั่นเอง

(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาทักษิณาวัฒน์)