"Femtosecond Laser" ผ่าตัดต้อกระจก (ยกเลิกใบมีด)

รักษ์สุขภาพ
ช่างภาพ: 

ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรา มีลักษณะการทำงานคล้ายกับกล้องถ่ายรูป โดยเมื่อเรามองไปที่วัตถุใดๆ แสงที่สะท้อนจากวัตถุนั้นจะวิ่งผ่านกระจกตา แก้วตา และภาพของวัตถุจะไปโฟกัสบนจอประสาทตา และสมองจะแปรผลเป็นรูปภาพ หากดวงตาของเราเกิดบกพร่อง ผิดปกติ เสมือนเราตกอยู่ในโลกแห่งความมืด ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตโดยรวม โรคต้อกระจก หรือที่เรียกว่า Cataract เป็นภาวะที่เกิดจากเลนส์แก้วตามีการขุ่นมัวทำให้มองไม่ชัด เนื่องจากแสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ดังนั้น การมองเห็นจึงไม่ชัดเจน อาการจะเป็นอย่างช้าจนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งโรคต้อกระจกสามารถพบได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุต่อลูกตา โรคทางกาย เช่น เบาหวาน การอักเสบเรื้อรังของตา การใช้ยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือภาวะสูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด โดยส่วนมากจะพบในผู้สูงวัยอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป จากข้อมูลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในปี 2555 ในจำนวนแผนกผู้ป่วยนอก 144,953 ราย มีผู้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกถึง 21,228 ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี

สัญญาณเตือนภัย หรืออาการของโรคต้อกระจก เกิดจากสายตาจะเริ่มมัวลงอย่างช้าๆ โดยไม่มีอาการปวดตา การมัวของสายตาจะขึ้นอยู่กับระดับความขุ่นมัวของเลนส์ ถ้าใช้สายตาในที่มีแสงแดดจัดจะมัวมากขึ้น ที่มีแสงสว่างน้อยหรือสลัวจะเห็นชัดเจนกว่า อาจมีการเห็นภาพเหลื่อมซ้อน เห็นแสงกระจายขณะขับรถในตอนกลางคืนทำให้ขับรถลำบาก ถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษาด้วยการผ่าตัดในระยะอันสมควรจะเกิดอาการแทรกซ้อน ปวดตาอย่างรุนแรง และลุกลามกลายเป็นโรคต้อหินหรือม่านตาอักเสบ ซึ่งถ้ารักษาไม่ทัน อาจทำให้สูญเสียสายตา หรือตาบอดในที่สุด

ปัจจุบันการรักษาต้อกระจกทำได้ด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอุลตร้าซาวน์ด์ และใส่เลนส์แก้วตาเทียม โดยกระบวนการผ่าตัดจะใช้มีดเปิดแผลขนาด 2-3 มิลลิเมตร แล้วสอดเครื่องมือสลายต้อกระจกที่มีขนาดเท่ากับปลายปากกาเข้าไปเพื่อดูดสลายต้อกระจกด้วยอุลตร้าซาวน์ด์ หลังจากนั้นจึงใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง การผ่าตัดรักษาต้อกระจก และเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมมีการพัฒนาไปมาก โดยปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกด้วยประสิทธิภาพ ควาปลอดภัยและแม่นยำสูงขึ้น ยังสามารถรับการแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ไปพร้อมๆกัน โดยเมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับ บริษัทอัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Revolutionizing Cataract Surgery with Femtosecond Laser : มิติใหม่ในการรักษาต้อกระจกด้วย Femtosecond Laser เพื่อแนะนำวิทยาการที่ก้าวล้ำนำแสงเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดรักษาต้อกระจก โดยไม่ต้องอาศัยใบมีดในการเปิดแผล เพิ่มความแม่นยำ และผลการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการใส่เลนส์แก้วตาเทียมรุ่นใหม่ๆ

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "...ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกที่ได้ติดตั้งเครื่องเลเซอร์ระบบ Femtosecond Laser (เฟมโตเซ็คคันด์เลเซอร์) ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดเพื่อให้ทีมงานจักษุแพทย์ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาต้อกระจก ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยต้อกระจก เครื่องเลเซอร์ระบบ Femtosecond Laser (เฟมโตเซ็คคันด์เลเซอร์) เป็นนวัตกรรมล่าสุดในการผ่าตัดต้อกระจกโดยไม่ต้องใช้มีดในการผ่าตัด ด้วยความแม่นยำและปลอดภัย ให้ผลการมองเห็นที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในการใส่เลนส์แก้วตาเทียมรุ่นใหม่ๆ เช่น เลนส์โฟกัสหลายระยะ เลนส์แก้ไขสายตาเอียง และเลนส์โฟกัสระยะเดียว โดยเครื่องเลเซอร์ Femtosecond Laser ใช้วิทยาการอันทันสมัยในการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ ในการสแกนดวงตาเพื่อให้แพทย์สามารถคำนวณและวางแผนการตัดเนื้อเยื่อได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้เกิดการเสียหายต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด การใช้นวัตกรรม Femtosecond Laser มาช่วยในการผ่าตัดทำให้สามารถตัดแบ่งเลนส์ต้อกระจกให้เล็กลง ช่วยให้การสลายต้อกระจกง่ายขึ้น สามารถลดทอนเวลาและพลังงานคลื่นเสียงจากเครื่องสลายต้อกระจกด้วยอุลตร้าซาวน์ด์ (phacoemulsification energy) ได้ถึงร้อยละ 51 ทำให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะที่สำคัญในโครงสร้างของลูกตาน้อยลง นอกจากนี้อุปกรณ์ optical coherence tomography (OCT) ที่ติดตั้งมากับเครื่อง Femtosecond Laser ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดค่า มุม และองศาต่างๆ ด้วยการถ่ายภาพดวงตาที่มีความละเอียดสูง ทำให้แพทย์ผู้รักษาสามารถวางแผนและทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกายวิภาคของดวงตาคนไข้แต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งขนาด ความลึก และความโค้งของกระจกตา?

...นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่นอกเหนือจากการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว เครื่องเลเซอร์ Femtosecond Laser ยังสามารถแก้ไขปัญหาสายตาเอียง และในอนาคตอาจจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์บางอย่าง เช่น การอัพเกรดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเครื่อง ทำให้สามารถทำการปรับเลสิคตา รวมถึงสามารถทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ได้อีกด้วย แต่เครื่องเลเซอร์ Femtosecond Laser มีข้อจำกัดบ้างในรายผู้ป่วยที่มีรูม่านตาแคบ ต้อหินจากต้อกระจกที่สุกมาก มีสีขุ่นเกือบทั้งลูกตา

...สำหรับดวงตาที่ผ่านการผ่าตัดต้อกระจกแล้วจะไม่กลับมาเป็นต้อกระจกอีก เนื่องจากต้อถูกสลายไปแล้ว จะคงเหลือเฉพาะถุงหุ้มเลนส์ซึ่งเป็นสิ่งธรรมชาติในร่างกายเราที่เอาไว้ใส่เลนส์แก้วตาเทียม ซึ่งอาจจะมีการขุ่นเกิดขึ้นในภายหลังใน 3-5 ปี ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการตามัวเล็กน้อย โดยสามารถรับการรักษาจากแพทย์ได้โดยการทำเลเซอร์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แย็ก เลเซอร์ (YAG laser) เพื่อเข้าไปยิงเจาะถุงหุ้มเลนส์ที่เป็นฝ้า?"

ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความละเอียดอ่อน เป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้งห้า รับหน้าที่หลักคือทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัว ซึ่งมีบทบาท และมีความสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนหน้าต่างโลก เราทุกคนมีดวงตาคนละสองดวงสำหรับใช้งานไปตลอดชีวิต เราคงอยากใช้ดวงตาของเรามองเห็นได้ดีไปให้นานที่สุด ดังนั้น การถนอมดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากที่ไม่อาจมองข้ามไปได้