สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สุขภาพวัยทอง

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมด้วย รศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ นำคณะแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจรักษาผู้สูงวัยจำนวนกว่า 500 คน ที่อบต.บ้านสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในกิจกรรมงานวันมหิดล'55 ช่วยเหลือผู้ป่วยสูงวัยยากไร้ 17 จังหวัด ภาคเหนือ รองรับ "สังคมผู้สูงวัย" ในอนาคต

ในปี 2554 มีผู้สูงอายุจำนวน 8 ล้านคนทั่วประเทศ นั่นหมายถึง 10% ของประชากรทั้งหมด เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าอีก 18 ปีข้างหน้า ในปี 2572 จะมีประชากรไทยจำนวน 17 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ จะทำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุค "สังคมผู้สูงวัย" อย่างเต็มรูปแบบ ทุกภาคส่วนจะต้องเตรียมการและมีแผนรองรับกับปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้นับเป็น วาระแห่งชาติ

แต่ละปีมีแนวโน้มผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนบางครั้งทางโรงพยาบาลสวนดอกเองมีจำนวนเตียงไม่พอเพียงกับการรองรับผู้ป่วย ปัญหาของผู้สูงวัยมีมากมายทั้งปัญหาสุขภาพร่างกายที่ค่อยๆเสื่อมและถอถอยลง ปัญหาทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและปัญหาเรื่องจิตใจ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคส่วน ที่จะต้องรณรงค์และช่วยกันวางแผน เตรียมการ และดำเนินการรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุด

การปลุกกระแสเรื่องการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต มีอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและเผยแผ่ "ภูมิปัญญาของผู้สูงวัย" ในทุกด้านออกสู่สาธารณะ เพราะผู้สูงวัยไม่ใช่แค่ปูชนียบุคคลของครอบครัวเท่านั้น หากแต่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของสังคม เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายใจของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยในวันหน้าเป็นสังคมคุณภาพได้อย่างยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดเทิดพระเกียรติพระราชบิดาในวโรกาสครบรอบวันพระราชสมภพ 120 ปี และเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ และสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยจัดงานถ่ายทอดสด "สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน ศกนี้ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ในรายการ