ชุดผ้าทออลังการในงาน RMUTT Freshy Boy & Girl 2012

พลอยหลากสี

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดประกวดดาวเดือนภายใต้แนวคิด Student Organization RMUTT present RMUTT READY พร้อมในความเป็นราชมงคล พร้อมสู่สากลแห่งอาเซียน Freshy Boy & Girl 2012 โดยองค์การนักศึกษากำหนดให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดที่ทำมาจากผ้าไทย โดยมีการใช้โทนสีที่เป็นสีประจำอาเซียน ในช่วงแนะนำตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ.2558

เอ-ทศพร แก้วศรีสุข นายกองค์การนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า

"...ในการจัดการประกวดครั้งนี้ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ให้จัดกิจกรรมเพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยองค์การนักศึกษาเกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ชุดแต่งกายประจำคณะ ภายใต้แนวคิดที่เกี่ยวกับอาเซียน?"

เคน-จอมพล สังข์เงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าว่า

" ...ในรอบแนะนำตัว ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องสวมใส่ ผ้าขาวม้า ที่ได้รับการตัดเย็บขึ้นมาให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ การแนะนำตัวบนเวทีจะแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนในรอบชุดแต่งกายประจำคณะ จะนำเอาทฤษฎีต่างๆของอาเซียนมาใช้ในการประกวด ยกตัวอย่าง ชุดประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Rmutt The Best Costume Boy 2012 ภายใต้แนวคิด ความวิจิตรในวัฒนธรรม การดัดแปลงชุดไทยสมัยโบราณ ใช้ผ้าไหมสีทองเปรียบเสมือนความมั่งคั่งเพื่องฟูของแผ่นดินไทย ด้วยเทคนิคศิลปะไทย และงานใบตอง โดยวิธีเย็บ พับ จับ จีบ ร้อย เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน?"

โบว์-เนาวรัตน์ จิตตะยโศธร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "Freshy Girl 2012" บอกถึงความรู้สึกว่า

"...ดีใจที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าในการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา ในบ้านหลังนี้ 'ดีใจกับสิ่งที่ได้ทำอย่างเต็มที่' สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เพราะว่า เป็นดาวมหาวิทยาลัยคนแรกของคณะที่เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มองว่าอาชีพเกษตรกร 'เป็นอาชีพที่ไม่ตาย ถึงไม่ได้ทำให้เรารวย แต่เป็นอาชีพที่สุจริต' ทางบ้านจะปลูกฝังให้รักในอาชีพเกษตรกร รู้จักอยู่กับความพอเพียง แนวคิดในการจัดงานวันนี้ ถือว่าเป็นการจัดงานที่สร้างสรรค์ ดีใจที่ได้สวมชุดที่ตัดจากผ้าขาวม้า เป็นผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ บวกกับการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอีก 3 ปี จะได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน?"

สำหรับ Freshy Boy 2012 คือ ต้น-โฆษิต ตั้งปิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ต้นบอกกับเราว่า...รู้สึกดีใจ เป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกที่เคยได้รับมา และภูมิใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่เลือกเรียนสาขาวิชาการเงิน เพราะว่าส่วนตัวชอบเรียนคณิตศาสตร์ ในอนาคตอยากเป็น "นายธนาคาร" และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้กับธุรกิจที่บ้าน อีก 3 ปี ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์หลายๆด้าน ธุรกิจเป็นอีกด้านหนึ่งที่ถือว่าจะได้รับประโยชน์มากมาย ดังนั้น ระหว่างที่เรียน อยากให้เพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด แบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรม

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสดใสของเฟรชชี่แต่ละคณะ ผลการประกวดอื่นๆมี ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย และรางวัล Rmutt Freshy Friendly Boy 2012 นพ-เมธาพนธ์ ไชยเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง ฟ้า-พัณณิตา ศรีสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชาย ตุ๋มโหม่ง-วรวรรษ จิระดล คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิง และรางวัล Rmutt Popular Vote Girl 2012 คุกกี้-มัสลิน กิตติธรรมธร คณะบริหารธุรกิจ รางวัล Rmutt Photogenic Boy 2012 คิว-เชาวรินทร์ ชื่นชาติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Rmutt Photogenic Girl 2012 พิม-ณภัทร สำลีอ่อน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Rmutt Popular Vote Boy 2012 ต้น-โฆษิต ตั้งปิติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน รางวัล Rmutt Freshy Friendly Girl 2012 น้ำมินต์-ศุจินธรา อำนาจปลูก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รางวัล Rmutt The Best Costume Boy 2012 เปตอง-พิภัชพนธ์ กิตติปรีชาเลิศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รางวัลRmutt The Best Costume Girl 2012 โบลว์-เนาวรัตน์ จิตตะยโศธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รางวัล Rmutt The Best Acting Boy 2012 เต้-ณัฐพงค์ สุหงษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัล Rmutt The Best Acting Girl 2012 มินท์-พานิดา พิมพ์ขาว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์...เห็นชุดที่น้องๆ ออกแบบจาก "ผ้าทอมือของไทย" แต่ละชุดแล้ว ทึ่งในความหรูหราอลังการมากค่ะ ตามมาด้วยความรู้สึกปลื้มใจ และมั่นใจว่า "ผ้าทอมือของไทย" จะไม่มีวันสูญหายไปจากวิถีชีวิตไทยอย่างแน่นอนค่ะ...