เตือนบ้านริมน้ำ-ชุมชนรับมือน้ำท่วม

ลด-หยุด-ภัย

ภาวะฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้พื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง ขณะที่ชุมชนเมืองมักเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีรับมือน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันดังนี้

น้ำล้นตลิ่ง

ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ติดตามพยากรณ์อากาศและระดับการขึ้น-ลงของน้ำอย่างใกล้ชิด หากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ให้นำกระสอบทรายมาเสริมแนวกั้นน้ำให้สูงขึ้น ดูแลคันกั้นน้ำและเสาบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกระแสน้ำซัด ทำให้คันกั้นน้ำและบ้านไม่สามารถทนแรงดันน้ำและทรุดตัวพังลงมาได้

เกษตรกร ผูกยึดกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำกับตลิ่งน้ำอย่างแน่นหนา ตรวจสอบมิให้วัสดุที่ไหลมาตามน้ำปะทะกระชังได้รับความเสียหาย จัดทำคันกั้นน้ำและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้สูงขึ้น พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่

น้ำท่วมฉับพลัน

ชุมชนเมือง ตรวจสอบท่อระบายน้ำมิให้มีเศษขยะหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมที่เกิดจากระบายน้ำไม่ทัน จัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับทำแนวคันกั้นน้ำ กรณีฝนตกหนักให้นำกระสอบทายมาปิดกั้นประตูและช่องทางเข้าออกบ้าน เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน

สิ่งต้องรู้

-กรณีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ให้ขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กไฟขึ้นที่สูง พ้นจากแนวระดับน้ำท่วมถึง รวมถึงสับสวิตซ์ไฟ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า จากนั้นให้รีบอพยพไปตามเส้นทางที่พ้นจากแนวการไหลของน้ำ เพื่อป้องกันกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก พัดจมน้ำเสียชีวิต

-ในการอพยพหนีน้ำท่วม ห้ามใช้ยานพาหนะอย่างเด็ดขาด เพราะความแรงของกระแสน้ำจะพัดยานพาหนะจมน้ำ หลีกเลี่ยงการเดินข้ามลำน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพื่อป้องกันการจมน้ำและการถูกท่อนไม้ที่ลอยมาตามน้ำกระแทกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

-สวมรองเท้าบู๊ททุกครั้งที่เดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกเศษแก้ว เศษกระเบื้อง ตะปูและสังกะสีบาดหรือทิ่งตำ

-ระมัดระวังสัตว์เลื้อยกคลายที่มีพิษ เช่น งู ตะขาม แมงป่อง เป็นต้น ที่อาจจะหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเรือน โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้รองเท้า เสื่อ ผ้าเช็ดเท้า พร้อมทั้งจัดเก็บเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษแอบเข้าไปอาศัย

-บริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารสุก สดและใหม่ ดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาด รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและโรคระบาดต่างๆในช่วงน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค เป็นต้น