ปิยพัชร์ จิระประเสริฐกร

แฟชั่นปก

ปิยพัชร์ จิระประเสริฐกร
เสื้อผ้า P2 Tel.08-9644-9265


เครื่องประดับ JK props Tel.08-1655-5926
สถานที่ Kensington English Garden Resort Khaoyai
แต่งหน้า ภูดิท อินทร์ทองปาน 
โทร.๐๘-๑๖๔๔-๖๙๙๖
ผู้ช่วยช่างแต่งหน้า พัฒนา เถาลัดดา
ช่างผม ทัชระวี ธีรวัฒน์
สไตลิสต์ Mac วัชรพล ทองแดง
ผู้ช่วยสไตลิสต์ ภีมา จำรัสผล / ปิยะนาถ ศรีแหงโคต


ช่างภาพ ศุภสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์
ผู้ช่วยช่างภาพ วันชัย ริ้วรุ่งเรือง