ที่ใส่กระดาษชำระสำรอง

d.I.Y. หลายไอเดีย
	คุณเคยบ้างไหมที่รีบพรวดพราดเข้าห้องน้ำโดยไม่ได้ตรวจดูก่อนว่ากระดาษชำระมีเหลือเพียงพอหรือไม่ 
จนเมื่อคุณได้เสร็จภารกิจตามใจประสงค์แล้วก็เพิ่งมารู้ตัวว่ากระดาษชำระหมด!! 
หรือไม่เช่นนั้น บางบ้านได้จัดวางกระดาษชำระสำรองเอาไว้ แต่ก็วางไว้ระเกะระกะ 
โดนน้ำกระเซ็นใส่บ้าง ทำตกหล่นลงพื้นบ้าง จนกระดาษม้วนนั้นเปียกน้ำเสียไปทั้งม้วนก็มี 
ฉบับนี้จึงขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณประโยชน์อเนกอนันต์นัก นั่นก็คือ... "ที่ใส่กระดาษชำระสำรอง"
	อุปกรณ์สำหรับทำที่ใส่กระดาษชำระสำรองนี้สามารถหาได้ทั่วๆไป 
เผลอๆบางบ้านก็มีอุปกรณ์อยู่แล้ว ที่ใส่กระดาษชำระสำรองที่จะทำขึ้นในครั้งนี้
สามารถบรรจุกระดาษชำระชนิดม้วนเพื่อสำรองไว้ได้ถึง ๒ ม้วนด้วยกัน
​
	๑.ผ้าลวดลาย-สีสัน ตามใจชอบ เลือกมา ๒ ลายที่เข้ากัน
	๒.ผ้ากาวชนิดบาง
	๓.เข็มเย็บผ้าหรือจักรเย็บผ้า ด้าย กรรไกร และเข็มหมุด
​
	ขั้นตอนการทำ
	๑.นำผ้ากาวมาวางซ้อนกับผ้าลายที่เลือกไว้ แล้ววาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร 
ยาว ๙๐ เซนติเมตร จากนั้นให้ตัดตามเส้นที่วาดไว้ ทำเช่นเดียวกันอีก ๑ ชิ้น แต่เปลี่ยนไปใช้ผ้าอีกลายหนึ่ง
	๒.นำผ้าทั้ง ๒ ชิ้น หันด้านหน้าผ้าประกบเข้าหากัน (ผ้ากาวจะอยู่ด้านนอกสุดของทั้งสองด้าน)
 จัดวางให้ผ้าวางทาบกันสนิทพอดี แล้วเย็บเข้ามาจากริมผ้าด้านละ ๑ เซนติเมตร 
ทั้งนี้ให้เว้นช่องไว้ตรงกลางของด้านกว้างด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับกลับหน้าผ้า 
โดยช่องนี้จะมีขนาด ๗ เซนติเมตร 

	๓.ก่อนจะกลับหน้าผ้า ให้ใช้กรรไกรขริบมุมทั้ง ๔ ด้านในแนวทแยงมุม 
ระวังอย่าขริบให้ติดกับมุมที่เย็บไว้เกินไป จะให้เกิดรูเมื่อกลับด้านแล้ว
	๔.กลับหน้าผ้า เอาด้านในออกข้างนอก แล้วรีดผ้าให้เรียบสนิท
 อาจใช้เตารีดมาช่วยเพื่อความสวยงาม เย็บสอยปิดช่องที่เว้นเอาไว้เรียบร้อย
	๕.เย็บเดินเส้นย้ำที่ริมผ้าทุกด้านอีกครั้ง เพื่อให้ผ้าทั้ง ๒ ชิ้นติดกันแนบสนิท 
เสร็จจากขั้นตอนนี้ คุณจะได้ "ผ้าชิ้นหลัก"
	๖.ต่อไปเลือกผ้าสีใดสีหนึ่งในสองสี มาตัดทำสายผูก โดยตัดผ้าขนาดกว้าง
​ ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๖๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ เส้น
	๗.นำผ้าที่ตัดเพื่อจะทำสายผูกมาพับทบสี่ (ตามรูปที่ ๖) แล้วเย็บประกบให้ติดกัน ทำทั้ง ๒ เส้น 
	๘.นำชิ้นส่วนของสายมาพับครึ่ง แล้ววางลงที่มุมของผ้าชิ้นหลัก 
โดยให้ปลายสายยาวออกไปทางด้านกว้างของผ้าชิ้นหลัก ทำทั้ง ๒ มุมเหมือนกัน 
จัดวางให้มีระยะห่างจากริมผ้าเท่าๆกัน ควรใช้เข็มหมุดช่วยตรึงเพื่อความแม่นยำ
	๙.วางผ้าชิ้นหลักอีกด้านทับลงไป แล้วเย็บติดให้แน่น ควรเย็บเป็นแนวตามด้านกว้าง ๒ แนว 
]ให้แต่ละแนวห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร (ถึงขั้นตอนนี้ ผ้าชิ้นหลักจะถูกพับครึ่ง)
	๑๐.หาจุดแบ่งครึ่งผ้าชิ้นหลัก (ที่ถูกพับครึ่งไปแล้วหนึ่งครั้ง) ตามแนวยาว แ
​ล้วเย็บตามแนวนั้น โดยเย็บเป็นแนวตามด้านกว้างเช่นเดิม และให้เย็บ ๒ แนว
 โดยแต่ละแนวห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตรเช่นเดียวกัน
	๑๑.มัดปมที่ปลายสายสำหรับผูกทั้ง ๔ เส้น เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ที่ใส่กระดาษชำระสำรองถึง ๒ ม้วนแล้ว
​
	วิธีใช้ก็แสนง่ายดาย นำเอาที่ใส่กระดาษชำระสำรองนี้ไปผูกไว้กับที่ใส่กระดาษชำระในห้องน้ำ 
แล้วหากระดาษชำระไปใส่ไว้ในช่องที่ทำไว้ ก็ถือว่าเรียบร้อย จากขั้นตอนที่บอกกล่าวกันไป 
คุณสามารถนำไปปรับให้เหลือช่องสำหรับใส่กระดาษชำระ ๑ ม้วนก็ได้ ด้วยการลดขนาดความยาวลงไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง