กิตติมศักดิ์

กิตติมศักดิ์

พันธุ์ไหมในประเทศไทยที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันชนิดแรกคือไหมพันธุ์ไทย เป็นไหมพื้นเมือง ใช้ทอผ้าไหมพื้นบ้าน รังไหมของไหมพันธุ์ไทยสีออกเหลืองตุ่น มีขนาดเล็ก หัวท้ายแหลม คล้ายกระสวยให้ผลผลิตต่ำ เส้นไหมมีขนาดโต แต่ก็มีความแข็งแรงเหนียวแน่น ชนิดที่สองคือไหมพันธุ์ไทยลูกผสม เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับไหมพันธุ์ต่างประเทศ รังไหมพันธุ์นี้มีสีเหลืองสด ขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตสูงกว่าไหมพันธุ์ไทย และเส้นใยมีขนาดเล็กกว่าไหมพื้นเมือง และชนิดที่สามไหมพันธุ์ต่างประเทศลูกผสม ระหว่างพันธุ์ญี่ปุ่นและพันธุ์จีน รังไหมมีสีขาว ขนาดใหญ่ ลักษณะกลมรีคล้ายรูปไข่ เปลือกรังหนา ให้ผลผลิตสูง เส้นใยละเอียดเหนียวแน่น นิยมเลี้ยงเพื่อส่งไปจำหน่ายยังโรงงานสาวไหม...ด้วยฝีมือการทอและออกแบบลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงของช่างทอไทยแล้ว ส่งให้ไหมทุกชนิดงดงามเมื่อยามนำมาตัดเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ค่ะ