บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

ถนนสายต่างๆทั่วประเทศ มีความหลากหลายไม่ว่าไปทางเหนือ ใต้ ออก ตก เส้นทางที่นำพาให้ผู้คนที่รักการท่องเที่ยวเดินทางไปทุกแห่งหนอย่างสุขใจ ต้องตาต้องใจกับความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวของเรา พร้อมกับการเรียนรู้ชุมชนที่แตกต่างในแต่ละท้องถิ่นด้วยบรรยากาศของความเหมือนและไม่เหมือนกันของแต่ละภาคแต่ละแห่ง...เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งท่องเที่ยวสวยตระการมากมาย เรามีภูเขามีทะเลมีผืนดินที่มากด้วยประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

การร่วมด้วยช่วยกันมาท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะยังเป็นการช่วยส่งให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นได้อย่างมหาศาลทีเดียว เป็นองค์รวมหลายๆแถบที่ตามกันไปเป็นแนวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตของความเป็นอาเซียน เชิญชวนค่ะ...ให้ช่วยกันเดินทางท่องเที่ยวค้นหาความเป็นอนุรักษ์ ความเป็นวัฒนธรรมของชาติ ที่ท่านเคยไป หรือยังไม่เคยไป จะสร้างรอยยิ้มเบิกบานให้ตนเอง ครอบครัวและประเทศได้...

"หญิงไทย" ร่วมสร้างรอยยิ้มกับท่านผู้อ่าน เชิญพลิกไปเพลิดเพลินใจกับการอ่านสาระน่ารู้เต็มอิ่มได้เลยค่ะ