แว่นตาของพ่อ

walk in closet

คุณพ่อหน้ากลม (Round face)

 • รูปหน้ามีความยาวเท่ากับความกว้าง
 • เส้นกรามมีความกลมมน
 • ส่วนที่กว้างที่สุดของใบหน้าของโหนกแก้ม

คุณพ่อกลุ่มนี้เหมาะกับแว่นตาทรง Wayfares หรือแว่นตาทรงตาแมว (Cat-eye) มุมด้านบนของกรอบแว่นและฐานที่แคบกว่ากรอบด้านบน จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับใบหน้าที่กลม ควรหลีกเลี่ยงแว่นตาทรงกลม

คุณพ่อหน้ารูปหัวใจ (Heart face)

 • รูปหน้ามีความยาวเท่ากับความกว้าง
 • เส้นกรามแคบเข้ามาหาคางที่มีความแหลม
 • ส่วนที่กว้างที่สุดคือหน้าผาก

คุณพ่อกลุ่มนี้เหมาะกับกรอบแว่นที่มีความเหลี่ยม มุมเหลี่ยมที่ฐานของกรอบแว่นด้านล่างจะช่วยลวงตาให้ช่วงล่างของใบหน้าดูกว้างขึ้น ไม่ควรสวมแว่นที่มีการตกแต่งเน้นที่ส่วนบนของแว่นตาเพราะจะยิ่งทำให้หน้าผากกว้างเกินความพอดี

คุณพ่อหน้ารูปเพชร (Diamond face)

 • รูปหน้ามีความยาวเท่ากับความกว้าง
 • เส้นกรามแคบเข้ามาหาคาง เช่นเดียวกับหน้าผาก
 • ส่วนที่กว้างที่สุดคือโหนกแก้ม

คุณพ่อกลุ่มนี้เหมาะกับแว่นที่มีการออกแบบเน้นช่วงบนของแว่นให้เด่นและกว้างออกเพื่อช่วยลวงตาให้หน้าผากดูกว้างขึ้น ในขณะเดียวกันกับฐานของแว่นต้องมีความโค้งมนเพื่อลดทอนความแข็งของเส้นกราม ไม่ควรสวมแว่นที่เป็นรูปเหลี่ยม

คุณพ่อหน้ารูปสามเหลี่ยม (Triangle face)

 • รูปหน้ามีความยาวเกือบเท่ากับความกว้าง
 • เส้นกรามกว้าง อาจเป็นเหลี่ยมหรือโค้งมน
 • ส่วนที่กว้างที่สุดคือกราม

คุณพ่อกลุ่มนี้เหมาะกับแว่นที่ออกแบบเน้นหนักไปที่ส่วนบนของแว่น หรือแว่นทรง Clubmaster Style ที่ออกแบบกรอบแว่นด้านบนหนากว่าฐานแว่น เพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับสัดส่วนของรูปหน้าที่มีน้ำหนักอยู่ที่ด้านล่าง