โลกกำลังเข้าสู่ "ยุคสูญสิ้นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิต"

คณะนักวิจัยของสหรัฐฯ ก็ออกมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อจะเตือนใจชาวโลกตระหนักในปัญหาดังกล่าว
ยลยินอินเทอร์เน็ต
ช่างภาพ: 

โลกกำลังเข้าสู่ "ยุคสูญสิ้นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิต"

 

คอลัมน์ของบีบีซีด้านวิทยาศาตร์และสิ่งแวดล้อม พาดหัวเรื่องว่า Earth 'entering new extinction phase' US study หรือโลกกำลังเข้าสู่ยุคสูญสิ้นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตรอบใหม่ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของทีมวิจัยสหรัฐฯ แม้ข่าวนี้จะดูเป็นเรื่องนำเกรงกลัว แต่คณะนักวิจัยของสหรัฐฯ ก็ออกมาเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อจะเตือนใจชาวโลกตระหนักในปัญหาดังกล่าว คณะวิจัยนี้ประกอบด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะข่าวนี้ กล่าวด้วยว่าสิ่งที่จะสูญสิ้นก่อนเผ่าพันธุ์อื่นๆ คือมนุษย์!

มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และมหาวิทยาลัยเบิร์กเล่ย์ เสนอรายงานกล่าวว่า สัตว์ที่จะสูญสิ้นพันธุ์ก่อนสัตว์ชนิดอื่นๆ คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (verlebrales) และอัตราการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์นั้นสูงและเร็วกว่าปกติมากถึง ๑๑๔ เท่า เรื่องดังกล่าวนี้มาจากรายงานของมหาวิทยาลัยดุ๋กเมื่อปีที่แล้ว ผู้เขียนรายงานนี้ กล่าวว่า "ขณะนี้มนุษย์เรากำลังเริ่มเข้าสู่ 'ยุคสูญสิ้นเผ่าพันธุ์บนโลกเป็นครั้งที่ ๖' โดยเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแก่โลกของเราเมื่อ ๖๕ ล้านปีก่อน เมื่อไดโนเสาร์สังเวยความโหดร้ายจากลูกอุกาบาตใหญ่วิ่งเข้าชนโลก ทำลายชีวิตไดโนเสาร์จนไม่มีเหลืออยู่ในโลกตราบจนทุกวันนี้! เป็นเหตุการณ์มหาวินาศของการสูญสิ้นของชีวิตบนโลก หรือ The Great Mass Extinction"

ผู้ที่ร่วมเขียนรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องใหม่นี้อีกคนหนึ่ง คือ เกอราโด เซบาลลอส กล่าวว่า "หากเหตุการณ์เช่นครั้งนั้นยังคงมีทางเป็นไปได้อีก ชีวิตที่จะล่มสลายครั้งนี้คงจะต้องใช้เวลานานมากในการที่จะค่อยๆฟื้นกลับคืนมาอีก และสิ่งที่น่าห่วงก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราน่าจะเป็นเหยื่อที่ถูกกวาดออกไปก่อน"

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ นักวิทยาศาตร์ได้มุ่งเปรียบเทียบว่า อัตราการถูกทำลายในครั้งนี้คงจะรุนแรงกว่าถึง ๑๐๐ เท่าของการที่เผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตของโลกถูกทำลายลงในอดีต หากเกิดประวัติซ้ำรอยอีก โดยมีการทำลายล้าง แบบแมสเอ็กซติงชั่น (mass extinction) ที่เกิดมาแล้ว เมื่อ ๖๕ ล้านปี

ตั้งแต่ปี ๒๔๔๓ เป็นต้นมา รายงานนี้กล่าวอ้างว่า มีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้สูญสิ้นพันธุ์ไปแล้วถึง ๔๐๐ ชนิด หากการสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ ในอัตรานี้ เผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสามารถสูญสิ้นไปภายใน ๑๐,๐๐๐ ปีข้างหน้านี้

รายงานเรื่องโลกจะสูญเผ่าพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังนี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยวารสาร ไซแอนซ์แอดแวนซ์เจอนัล หรือวารสารวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า (Science Advances Journal) ซึ่งกล่าวถึงสาเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปร มลพิษ และการทำลายป่า เป็นต้น

หากสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างแรงต่อระบบนิเวศและระบบนิเวศถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง รายงานกล่าวว่า แม้ธรรมชาติจะมีส่วนชะลอความสูญเสีย เช่น ยังมีผึ้งเป็นตัวช่วยผสมพันธุ์โดยการที่ผึ้งเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ทำให้มีการผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ต่อไป แต่ก็ยังมีความเชื่อว่าการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อาจยังเกิดขึ้นได้ใน ๓ ช่วงอายุของมนุษย์

ศาสตราจารย์พอล เออลิช จาก สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือไอยูซีเอ็น (International Union for Conservation of Nature-IUCN) กล่าวว่า "มีตัวอย่างของเผ่าพันธุ์สัตว์บางชนิดทั่วโลกอาจกลายที่เป็นสัตว์ที่ต้องตายซาก เหลือไว้แต่โครงกระดูก แต่ก็จะมีการเลื่อยเอากระดูกมาพิสูจน์วิเคราะห์ได้"

จากการกล่าวอ้างของไอยูซีเอ็นนี้ สัตว์ประเภทชะมด จะต้องเผชิญกับกาาต่อสู้ชีวิตแบบยิบตาเมื่อถูกเหตุร้ายต่างๆ เป็นแรงกระทบเขย่าขวัญอยู่มาก เช่น "สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญเคราะห์กรรมจากการล่าของมนุษย์ จึงเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญเผ่าพันธุ์แล้ว"

ไอยูซีเอ็น ยืนยันจากการเฝ้าติดตามของตนว่า อย่างน้อยสัตว์เกือบ ๕๐ ชนิดเป็นอย่างน้อยที่ใกล้จะสูญเผ่าพันธุ์ และยังมีสัตว์ประเภทกึ่งบกกึ่งน้ำ หรือ แอมฟิเบียน (amphibian) ที่มีชะตาจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อีกร้อยละ ๔๑ ในหมู่สัตว์แอมฟิเบียนนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอัตราเสี่ยงที่สูญเผ่าพันธุ์อีกร้อยละ ๒๕

หากพิจารณาจากนิเวศของบริเวณเกาะมาดากาสการ์ ซึ่งในปัจจุบันที่ป่าถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่าเพื่อตัดโค่นต้นไม้ออกไปขายแบบเถื่อนๆ มีการล่าชะมดออกไปขายให้ตลาดที่สนใจรับซื้อเพื่อนำไปทำอาหาร สิ่งเลวร้ายเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่จะทำให้พันธุ์สัตว์ต่างๆของโลกกำลังจะสูญสิ้นไปในที่สุด

เมื่อปีที่แล้ว มีรายงานของ สจ๊วด พิมม์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาของมหาวิทยาลัยดุ๊ก ในนอร์ธคาโรไลนา ได้ออกมากล่าวเตือนผู้คนทั่วโลกว่า เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่โลกกำลังมีอัตราการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยมีมาในอดีตถึง ๑,๐๐๐ เท่า ไม่ใช่ร้อยละ ๑๑๔ อย่างที่เคยเข้าใจกัน ดังนั้น เป็นเรื่องที่ชาวโลกเร่งตระหนักในปัญหาของโลกที่จะต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของสัตว์บางประเภท!!

 

ข้อมูลและภาพ : ข่าวอินเทอร์เน็ต บีบีซี

 

นักวิทยาศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯเชื่อว่าโลกมาถึงกาลเวลาหรือยุคของการสูญสลายเผ่าพันธุ์หรือ new extinetion phase อีกแล้ว