"ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2"

พลอยหลากสี
ช่างภาพ: 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จึงร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2" โดย เชฟรอน (ไทย) ร่วมมือกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย มุ่งเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในเขตจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ เชฟรอน (ไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เปิดเผยว่า

".....โครงการ 'คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน' เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'Caltex Energy for Learning' ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของเชฟรอนในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ริเริ่มดำเนินโครงการ 'คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน' กับโรงเรียนขยายโอกาส 31 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.2 จำนวน 622 คน ซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการสานต่อโครงการ 'คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2' โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพ และประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project - based learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผ่านเนื้อหาสาระสำคัญ 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่งในจังหวัดสระแก้ว"

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า "โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2" นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสถาบันคีนันแห่งเอเชียในฐานะผู้บริหารโครงการ ได้นำประสบการณ์จากการบริหารโครงการในปีแรก มาพัฒนาและปรับปรุงโครงการในปีที่ 2 โดยจะยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร พร้อมกับการจัดอบรมครูผู้สอน เพื่อสามารถแนะนำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ project - based learning ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนมาไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสม"

ในส่วนของอาสาสมัครพนักงานคาลเท็กซ์ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่าง พี่โอ๋ - วิชาญ นิมิตรวานิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารตราผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย เชฟรอน (ไทย) กล่าวว่า "ผมได้มีโอกาสมาในฐานะอาสาสมัครของโครงการ "คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2" ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผมเองก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ในปีนี้เรายังคงมุ่งเน้นเรื่องการสอนน้องๆเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ project - based learning ในเรื่องของสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยน้องๆจะมีโอกาสได้คิด ได้นำเสนอแผนงานด้วยตัวเอง ซึ่งในครั้งนี้ พวกพี่ๆอาสาสมัครจากคาลเท็กซ์ มีหน้าที่จุดประกายให้น้องๆนำแนวคิดที่ได้ ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ น้องๆให้ความร่วมมือดีมาก และหวังว่าน้องๆจะกลับมาพร้อมกับแผนงานที่ดีเยี่ยม หากทางคาลเท็กซ์จัดกิจกรรม หรือสานต่อโครงการนี้อีก ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่จะไม่พลาดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ"

พี่ปุ๊ก - ณัฐปวีณ์ บินมูอิน ผู้ชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพ เชฟรอน (ไทย) พูดถึงโครงการในวันนี้ว่า "รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับน้องๆในจังหวัดสระแก้ว พวกเราอาสาสมัครก็ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี นำประสบการณ์ด้านการนำเสนอ การวางแผน มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ เชื่อว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากมาย ทั้งการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผน การนำเสนองาน ซึ่งจะทำให้น้องๆกล้าที่จะพูด หรือกล้าแสดงออกมากขึ้น"

คุณครูจิรวัฒน์ ธานี หนึ่งในคณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่า "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน แต่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้จากพี่ๆอาสาสมัครคาลเท็กซ์ ทั้งเรื่องการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ใหม่ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปด้วยครับ ต้องขอขอบคุณคาลเท็กซ์มากๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ"

มาฟังความเห็นจากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2 อย่าง น้องบูม - เด็กชายพนัดนิกร วัชรวงศรี นักเรียนชั้น ม.2 จากโรงเรียนเขามะกา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว หนึ่งในตัวแทนจากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการที่กล่าวด้วยความรู้สึกตื่นเต้นว่า "รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการ ได้รับความรู้รอบตัวจากพี่ๆทีมงานคาลเท็กซ์ เช่น เรื่องสุขอนามัย ได้เรียนรู้ถึงการล้างมืออย่างถูกวิธีให้ปราศจากเชื้อโรค และเรื่องการทำอาหาร นอกจากนี้แล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนอีกด้วยครับ และจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียน ในโครงการพี่สอนน้องด้วยครับ"

น้องกิ๊บ - นางสาวธาริณี สีดา นักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนบ้านเขาแหลม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า "รู้สึกตื่นเต้นมากๆ สนุก และได้เจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน ได้ความรู้มากมาย และเป็นครั้งแรกสำหรับการเข้าค่าย และเข้าร่วมโครงการที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน พี่ๆคาลเท็กซ์น่ารักทุกคน ให้ความรู้ในหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องการนำเสนองาน วิธีการพรีเซ้นท์ และมีความเป็นกันเองอย่างมาก ต้องขอบคุณพี่ๆคาลเท็กซ์ค่ะ"