"สะดวกใช้ในครัวเรือน"

จัดบ้าน-แต่งสวน

 การจัดครัวนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบการจัดวางถึงลักษณะการใช้ของครัวแต่ละแบบ และในการเลือกแบบแต่ละแบบให้เข้าได้กับสภาพพื้นที่ภายในบ้านที่มีอยู่ ควรคำนึงถึงความสะดวกและประหยัดของพื้นที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขณะประกอบอาหารมากที่สุด ส่วนสำคัญในการจัดวางแผนผังห้องครัว ต้องเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เตา อ่างล้างมือ ตู้เย็น กระทะ จาน ชาม ฯลฯ เมื่อเลือกอุปกรณ์ได้ตามความประสงค์แล้ว จากนั้นใช้วัดขนาดของห้อง แล้ววางผังห้องแบบย่อส่วน ต่อจากนั้นให้วัดขนาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เลือกไว้ โดยคำนึงถึงหลักต่อไปนี้ คือ

๑. การวางเตา อ่างล้าง และตู้เย็น ควรจัดวางแบบสามเหลี่ยมการใช้งานห้องครัว เพื่อความคล่องตัวขณะปรุงอาหารยิ่งขึ้น
๒. เคาน์เตอร์หรือโต๊ะวางเตา ควรเลือกให้มีความสูงที่เหมาะสมคือประมาณ ๐.๙๐ เซนติเมตร หรือ ๓ ฟุต แต่ถ้าจะวางอ่างล้างควรเพิ่มให้สูงกว่านั้นอีก ๗๕ เซนติเมตร หรือ ๓ นิ้ว ควรให้มีที่ว่างข้างเตาเพื่อเตรียมไว้สำหรับวางเครื่องประกอบอาหารและจาน ชามได้
๓. การวางตู้เก็บของหรือภาชนะต่างๆ ควรกำหนดให้อยู่ใกล้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ตู้เก็บกระทะ หม้อ หรือชั้นวางเครื่องปรุงต่างๆ ควรอยู่ใกล้เตา ตู้เก็บจานควรอยู่ใกล้อ่างล้าง เพื่อสะดวกในการเก็บเข้าที่ หรือหยิบใช้ได้สะดวก
๔. ควรมีที่เสียบปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้อย่างน้อย ๒ แห่ง
มุมเล็กๆในภาพเป็นครัวที่มีหลังคาโปร่งใส ให้แดดเข้ามาสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ มีเคาน์เตอร์เล็กๆ จัดวางดอกไม้ในร่ม และกระบองเพชรใช้ไม้ไผ่สร้างเป็นกล่องวางกระถางไม้ต้นเล็กๆ เป็นทั้งมุมนั่งเล่น มีเก้าอี้หวาย และมุมสำหรับผสมเครื่องดื่มเพื่อสมาชิกในบ้านได้รับความสะดวกพอสมควร