สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำการปั้นนักออกแบบนวัตกรรมสิ่งทอ สู่ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ทั่วโลกมีความต้องการการบริโภคสูงขึ้น ผ่านโครงการประกวดออกแบบสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ "Creative Textiles Award 2015"

โดยที่จัดประกวดเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Eco Textiles : New Trend New Generation สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งได้แบ่งลักษณะของผลงานออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับแฟชั่น และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับไลฟ์สไตล์ ที่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ใน พ.ศ. 2564 ซึ่งให้เมืองไทยได้เป็นศูนย์รวมของการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ในระดับโลก

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สุทธินีย์ พู่ผกา กล่าวว่า "ปัจจุบันกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการออกแบบเชิงนิเวศ (Eco Design) เป็นที่สนใจของตลาดทั่วโลก ไม่ใช่แค่แนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่มีความสำคัญในแง่การค้าและการส่งออก ซึ่งสังคมปัจจุบันในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องปรับตัว สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันโลก"

ปีนี้ผลงานสร้างสรรค์หลากหลาย อาทิ ชุดแรงบันดาลจากใบตองของแต่งบ้านแบบเผ่าม้ง ผลิตภัณฑ์ดีไซน์จากอักษรเบรล เสื้อกีฬาลายน้ำมันรั่ว ซึ่งเป็นการออกแบบที่ได้ใช้เทคนิคเฉพาะตัว อาทิ เทคนิคการทำอีโคปริ๊นท์ จากผ้าเส้นใยธรรมชาติ การพิมพ์ผ้าด้วยหมึกอีโคอิงค์ แล้วก็ค่อยมาย้อมมะเกลือ หรือการใช้เทคนิคการปักครอสติช

สำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 2 สาขา รับเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับแฟชั่น ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้แก่ ผลงานที่มีชื่อว่า กราย / Clown Knife ของ ทวีศักดิ์ จัตุวัน ภายใต้แนวคิด...ด้วยเทคนิคการทอพิเศษ ที่ทำด้วยมือทั้งสิ้น มีลายที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ 5 ลาย ซึ่งนำเอาโครงสร้างของปลาสลาด มาสะท้อนความเชื่อของคนไทย ทำการใส่ทั้งเส้น สี และความพลิ้วไหวของสายน้ำ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ สู่ผืนผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่น Street & Couture โดยไม่แบ่งแยกที่มาและค่านิยมเดิมๆ

และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับไลฟ์สไตล์ ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองนั้น ได้แก่ ผลงานที่มีชื่อว่า เส้นสาน / Filar ของ ณัฐฎยา รัชตราเชนชัย และ จารุวรรณ คำเมือง ภายใต้แนวคิด...การประสานเส้นใยธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จึงทำให้เกิดความงามแตกต่างกัน ภายนอกสวยจากสีสันจากลายผ้าทอ เมื่อเปิดไฟเกิดแสงสว่าง จะเห็นความงามภายใน ที่ได้แฝงความแข็งแรง ของกระดาษสาฟางข้าว ที่มีเส้นใยประสานกันอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติพับขึ้นรูปได้ ด้วยกระบวนการ Die-Cut ในรูปแบบอุตสาหกรรม

การประกวดออกแบบสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบแฟชั่น ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบสิ่งทอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในตลาดโลกต่อไป