ปก-แฟชั่น

ปก-แฟชั่น

​นางแบบ วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ (นางสาวไทย 2557)

รัตติกร ขุนโสม (Miss GrandThailand 2015)

วรางคนาง วุฑฒยากร (Miss Tourism Thailand 2014)


​แบบเสื้อ ชวนชม เวดดิ้ง สตูดิโอ by รุ่งนภา

265/30 หมู่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โทร.08-1886-3427 08-9642-6417 08-9708-3240

E-mail: chuanchom876@gmail.com

ออกแบบ ชนัญชิตา แสงพุก


​แบบเสื้อ ไอดู บาย แบงค์ สตูดิโอ

309/1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร.0-5622-2108 08-8286-3191

เครื่องประดับ ทองนันทนา NANTANA GOLD

340/7 หมู่ 10 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190

โทร.0-5563-1115 08-1532-4776 09-8749-1178 08-1038-4774

www.nantanagold.com


ดำเนินงาน นันทนา เขาเหิน


แต่งหน้า หรัณพสิษฐ์ หวังประกอบ โทร.08-3624-4777

กชณัฑ ขยันการนาวี โทร.09-8468-5583

แต่งผม พิทักษ์ จอมทอง โทร.09-7974-7782

กรวิก บัวตูม ภัควรรษณ์ ปุณยธรศุภวงค์ โทร.09-1384-0129


สถานที่ Dusit Thani Bangkok

943 Rama IV Rd, Bangkok 10500

Tel.(66) 0-2200-9000

www.dusit.com/dtbk


ประสานงาน-ถ่ายภาพ ปกรณ์พันธ์ อโศกพรชัย โทร.08-5569-2659