ศิลปะผ้าทอมือแบบ "ซาโอริ"

เส้นไหมใยฝ้าย
ช่างภาพ: 

การทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ เป็นการทอผ้ารูปแบบใหม่ของประเทศญี่ปุ่น โดย นางมิซาโอะ โจ แห่งเมืองโอซาก้า เป็นผู้คิดค้นขึ้นในปี 2511 สะท้อนให้เห็นแนวคิด "ความเป็นอิสระ" เพราะผู้ทอสามารถเป็นศิลปินที่มีเสรีในการแสดงออกได้อย่างแท้จริง ตามบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล แม้กระทั่งผู้พิการที่บกพร่องทางด้านสติปัญญาก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยจินตนาการออกมาจากใจอย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบใดๆ

เมื่อครั้งภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องชาวใต้ของไทยเป็นจำนวนมาก หลายคนต้องสูญเสียบุคคลที่รัก ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าที่จะสวมใส่ และหมดกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ มูลนิธิมายา โคตามี (Maya Gotami Foundation) จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพังงา และได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัย ด้วยศิลปะการทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ

ช่วงเริ่มต้นของการสอนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพังงานั้น เจ้าหน้าที่มีเครื่องทอผ้าที่ทำจากไม้จำนวน 10 ตัว และจักรเย็บผ้าจำนวน 2 ตัว โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยประมาณ 300 ครอบครัวในหมู่บ้านต่างๆ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาฝีมือการทอผ้าซาโอริได้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอซาโอริ ได้แก่ กระเป๋าถือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ พวงกุญแจ ตุ๊กตา จานรองแก้ว ของตกแต่งบ้านต่างๆ ทุกชิ้นมีสีสันสวยงาม เหมาะเป็นของฝาก ด้วยลวดลายที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร ตลาดของผ้าทอซาโอริ ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายๆประเทศ ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเพื่อนำไปดูแลครอบครัวและให้การศึกษาแก่บุตรหลานได้ สนใจมีผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือสวยๆไว้ใช้ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี (โครงการซาโอริ) 378 อาคารสงเคราะห์ สาย 20 ก. แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2676-3453 0-2676-4323 โทรสาร.0-2286-8690 ในวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันจันทร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์