ปก-แฟชั่น

นางแบบ: มณีรัตน์ ศรีจรูญ
ปก-แฟชั่น

แบบเสื้อ Hill Tribehouse

สาขา 1 บ้านสุขสโมสร

เลขาที่ 48 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทร.0-5323-4498

สาขา 2 อินดิโก้

เลขที่ 176-178 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทร.08-7507-7908

สาขา 3 บ้านสุขสโมสร

เลขที่ 13 หมู่ 20 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โทร.08-7507-7908

www.hilltribehouse.com

ดำเนินงาน พิมพ์จุฑา เพอร์วิส

Facebook : Hilltribehouse

IG : Hilltribehouse

Line : Pimjutha


เครื่องประดับ Hill Tribehouse


แต่งหน้า-แต่งผม เกศสยาม (จินตนา) โทร.08-1615-3000


สถานที่ Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

33/1 South Sathorn Rd, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

www.eastingrandsathorn.com


ประสานงาน-ถ่ายภาพ ปกรณ์พันธ์ อโศกพรชัย โทร.08-5569-2659