โครงการ Call Center 1188 ของอินทัช

กลุ่มอินทัช ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าและประโยชน์ ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value-CSV) โดยให้องค์กรและสังคมไปพร้อมๆกัน ตามแนวคิด "คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง"

ประธานคณะกรรมการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอินทัช วิไล เคียงประดู่ กล่าวว่าการสร้างคุณค่าและประโยชน์นั้น ได้นำศักยภาพขององค์กร มาสร้างโอกาสสร้างอาชีพ ให้กับผู้ต้องขังและผู้พิการ ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ Call Center 1188 ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี หรือโครงการ AIS Call Center แก่ผู้พิการ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ เกิดรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว

โครงการ Call Center 1188 ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการ CSV ของเทเลอินโฟมีเดีย ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Call Center จึงได้จัดตั้งโครงการขึ้นเมื่อปี 2555 โดยได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ที่มีนโยบายในการฝึกวิชาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทำ ให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังจากพ้นโทษ ที่เป็นครั้งแรกของเมืองไทย ผ่านบริการสอบถามข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ของกลุ่มธุรกิจ-ร้านค้า รวมไปถึงข้อมูลของบุคคลทั่วประเทศไทยกว่า 6 ล้านเลขหมาย คลอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการ รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน บริการรับพิมพ์ และส่งข้อความผ่าน SMS

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ซีเอส ล็อกซอินโฟ อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ว่าเริ่มแรกมีผู้ต้องขัง เข้าเป็นพนักงาน 20 คน โดยเทเลอินโฟมีเดีย เป็นผู้ฝึกอบรม วางระบบ เตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์การทำงาน ตลอดจนปรับทัศนียภาพ และสร้างบรรยากาศให้เสมือนออฟฟิศจริง โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังมีศักยภาพการทำงานที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ไม่ด้อยไปกว่าพนักงานที่อยู่ภายนอก อีกทั้งยังอยู่ในกฎระเบียบเป็นอย่างดี ไม่มีทำให้เสียสมาธิในการทำงาน ปัจจุบันมีจำนวนพนักงาน 80 คน ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมได้มีเบี้ยเลี้ยงให้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ หนึ่ง ผู้คุมนำไปใช้จ่ายซื้อสิ่งของ สำหรับผู้ต้องขัง สอง มีการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ให้กับผู้ต้องขังในแต่ละคน เพื่อเวลาที่พ้นโทษไป จะได้มีเงินก้อนสำรองติดตัวใช้ในอนาคต

นางสาวเอ (นามสมมุติ) พนักงาน Call Center 1188 กล่าวว่า "รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ผู้ต้องขังอย่างเรา ได้มีงานทำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ โดยมีทางเทเลอินโฟมีเดีย เข้ามาอบรม และแนะนำทักษะในการทำงาน เช่น ทักษะการพูด เทคนิคในการขาย แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เวลาต้องเจอกับลูกค้า ซึ่งดิฉันคิดว่า จะนำความรู้ที่ได้รับ ปรับใช้กับการทำงานในอนาคต ในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ ดิฉันจะได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาตนเอง และให้มีรายได้หลังจากที่พ้นโทษ เพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัว พร้อมไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีก"

นางสาวบี (นามสมมุติ) พนักงาน Call Center 1188 กล่าวว่า "รู้สึกดีใจ ที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในเรือนจำ เพราะทำให้ดิฉันมีงานทำที่สุจริต และมีความรู้ติดตัวออกไป หลังจากพ้นโทษ การได้ทำงาน Call Center ทำให้ดิฉันได้ความรู้ในหลายด้าน ซึ่งทางบริษัทฯจะอบรมเรื่องการแก้ปัญหา และรับมือมือกับลูกค้า ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการใช้น้ำเสียงแบบต่างๆอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อดิฉันมาก ดิฉันคาดหวังว่า โครงการนี้ เป็นโครงการนำร่อง เพื่อนำไปใช้กับหลายๆ เรือนจำในประเทศของเรา เพื่อพัฒนาความสามารถ และให้โอกาสผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีอาชีพติดตัวหลังพ้นโทษ และไม่หวนไปยุ่งกับยาเสพติดอีก"

นางสาวซี (นามสมมุติ) พนักงาน Call Center 1188 กล่าวว่า "ดิฉันรู้สึกภูมิใจตัวเอง ที่ได้ทำงาน มีเงินเดือน ถึงแม้จะอยู่ในเรือนจำ แต่การทำงานเป็นพนักงาน Call Center 1188 ทำให้รู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น และเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ที่นี่สอนให้ดิฉันมีระเบียบ และเป็นคนตรงต่อเวลา รวมถึงให้มีความอดทน ในการทำอาชีพสุจริต ได้เรียนรู้เทคนิคในการพูด การโน้มน้าวใจ รวมไปถึงการต่อรอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการค้าขาย ดิฉันจะนำเทคนิคต่างๆเหล่านี้ ไปปรับใช้ในการเปิดร้านขายของ หลังจากพ้นโทษออกไป"

นางสาวหนึ่ง (นามสมมุติ) อดีตผู้ต้องขัง ปัจจุบันได้เป็นพนักงานเทเลอินโฟมีเดีย กล่าวว่า "ดิฉันเคยโดนจับคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อพ้นโทษในปี 2553 จึงได้ออกไปทำงานขายเสื้อผ้า อยู่ที่ซอยละลายทรัพย์ และได้ลาออกจากการขายเสื้อผ้า เพราะเห็นประกาศรับสมัครงานของเทเลอินโฟมีเดีย ในตำแหน่ง Tele sales ถึงแม้ว่าจะกลัวว่า บริษัทฯจะเช็คประวัติ แต่ก็ลองไปสมัคร เพราะต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัว แต่เมื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ รู้สึกดีใจมาก จึงตั้งใจทำงาน เป็นคนดีไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

...หลังจากนั้นดิฉันได้อาสาเข้าไปให้ความรู้ ฝึกอบรม ให้คำแนะนำกับน้องๆผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการตอบแทนกับโอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่ โครงการนี้มีประโยชน์มาก ทำให้ดิฉันสามารถเลี้ยงดูครอบครัว สามารถมองเห็นอนาคต ทำให้คนคนหนึ่ง ไม่คิดหวนกลับไปทำอะไรที่ผิดพลาดอีกโดยเด็ดขาด สุดท้ายนี้ ดิฉันดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่า ตัวเองจะมายืนได้ในจุดนี้ เพราะในสังคมปัจจุบัน ไม่ค่อยมีบริษัทที่เปิดโอกาส และยอมรับกับคนที่เคยมีอดีตที่ผิดพลาด"

การสร้างคุณค่าร่วม ระหว่างองค์กรและสังคม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ให้ธุรกิจและสังคม เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกัน อย่างมั่นคงและยั่งยืน