"แอ่วเหนือม่วนกั๋น ชวนปั่นวันธรรมดา"

ทริป ฮิป ฮิป
ช่างภาพ: 

ตอนที่ 2 ชมเมืองลำปาง-หละปูน

เช้าวันที่สองของทริป เราออกเดินทางสู่จังหวัดลำปาง เยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน" เรียนรู้ความเป็นมาและวิถีของชาวนครลำปาง หนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาด ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา แล้วเริ่มทริปปั่นจักรยานชมเมือง จากวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม - วัดประตูป่อง - วัดปงสนุก - สะพานรัษฎา - กาดกองต้า - พักรับประทานอาหารว่าง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี รวมระยะทางประมาณ 7 กม. ค่ะ

หลังรับประทานอาหารกลางวัน เราไปเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี" แหล่งรวมเรื่องราวความเป็นมาและต้นกำเนิดชามตราไก่นครลำปาง และร่วมกิจกรรม "เพ้นท์แก้วเซรามิค" จากนั้นเดินทางไปสักการะพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลู ณ "วัดพระธาตุลำปางหลวง" และชม "เงาพระธาตุหัวกลับ" หนึ่งใน unseen ที่ห้ามพลาด เสร็จแล้วเดินทางไปจังหวัดลำพูน เข้าที่พัก เปลี่ยนเสื้อผ้าแบบไทยล้านนา เพื่อไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับแบบขันโตก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

เช้าวันที่สาม เราเริ่มเส้นทางการปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 5 กม. เยี่ยมชม เมืองลำพูน "เมืองพระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย" โดยเริ่มต้นจากที่พักแล้วไปยังวัดจามเทวี เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด บางแห่งก็ว่าพระนางจามเทวี ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1292 โดยใช้ช่างฝีมือชาวขอม บ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนาง

วัดต่อไปคือ วัดมหาวันวนาราม ตั้งอยู่ใกล้คูเมือง ด้านทิศตะวันตก ถนนจามเทวี ในเขตเมืองลำพูน วัดมหาวันวนาราม สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองหริภุญชัย พระนางจามเทวีนั้น เดิมอยู่ที่อาณาจักรละโว้ เมื่อฤาษีวาสุเทพสร้างหริภุญชัยขึ้น พระนางจามเทวีได้เสด็จมาปกครองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาหริภุญชัยนั้น ได้พาไพร่พลที่มีความรู้สาขาต่างๆ พร้อมพระสงฆ์ประมาณ 500 รูปมาด้วย รวมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญอีก 2 องค์ คือ พระแก้วขาว (พระเสตัง คมณี) และพระศิลาดำ (พระพุทธสิกขิ)

เมื่อถึงหริภุญชัย พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างวัดมหาวัน เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ และนำพระศิลามาประดิษฐานไว้ด้วย (ส่วนพระแก้วขาวนั้น พระเจ้าเม็งรายแห่งล้านนา ได้อัญเชิญไปเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ และประดิษฐานไว้ที่วัดเชียงมั่น ในจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน ต่อมาหริภุญชัยเกิดสงครามกับขุนลัวะวิลังขะ พระฤาษีจึงใช้พระศิลาดำเป็นต้นแบบสร้าง พระเครื่องแจกจ่ายชาวเมืองเพื่อใช้ออกศึก พระเครื่องส่วนที่เหลือบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาวัน ต่อมา ในยุคหลัง เมื่อเจดีย์บรรจุพระปรักหักพังลง ชาวบ้านจึงพบพระเครื่องที่เก็บไว้ต่างนำกันไปบูชาและ พบกับอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ พระเครื่องเหล่านี้ คือ พระรอดมหาวัน ยอดปรารถนาของใครหลายๆคน

จากนั้น ขบวนจักรยานเดินทางต่อไปยังวัดพระดง และวัดสันป่ายางหลวง ชื่อเดิม "วัดขอมลำโพง" สร้างขึ้นใน พ.ศ.1074 โดยชาวบ้านที่พร้อมใจกันสร้างขึ้น เป็นวัด แห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา หลังจากสร้างเสร็จ จึงได้มีการอัญเชิญเอาพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธองค์ คือ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ มาบรรจุไว้ ณ ที่เจดีย์ของวัดสันป่ายางหลวง เข้าเยี่ยมชม "กู่ช้างกู่ม้า" (กู่ แปลว่า สุสาน) สถูปบรรจุซากพระยาช้าง ชื่อ ภู่ก่ำงาเขียว (ผิวคล้ำงาเขียว) คู่พระบารมีของพระโอรสฝาแฝด (เจ้ามหันตยศ และอนันตยศ ของพระนางจามเทวี และกู่ม้า คือสุสานม้าศึกของพระองค์

เมื่อมาถึงวัดพระยืน ซึ่งเรียกชื่อตาม พระพุทธรูปยืน ได้มีการกล่าวไว้ในหนังสือ ตำนานมูลศาสนา ว่า...พระญากือนาได้อาราธนานิมนต์พระสุมนเถระจากเมืองสุโขทัย เพื่อมาเชียงใหม่ โดยได้พักที่วัดพระยืน ในเมืองหริภุญชัย ราว พ.ศ.1912 ซึ่งขณะนั้นได้มีพระยืน1 องค์อยู่ก่อนแล้ว แต่บริเวณนั้นเป็นป่า พระญากือนาจึงให้คนไปแผ้วถาง แล้วสร้างพระพุทธรูปยืนเพิ่มอีก 3 องค์ โดยองค์หนึ่งให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ และอีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้ และสร้างมณฑปครอบพระพุทธรูปยืนทั้ง 4 องค์นี้ไว้ หลังจากสักการะพระยืนแล้ว ผู้ร่วมทริปมีกิจกรรมปั้นพระดินสกุลลำพูน เช่น พระรอด พระคง พระลือ ในกรรมวิธีแบบโบราณด้วยมือของตัวเองเพื่อใส่ในฐานพระพุทธเมตตาศากยะมุนีศรีหริปุญไจยที่ทางวัดกำลังจัดสร้างขึ้น แล้วจึงเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย และกาดขัวมุง

หลังมื้อกลางวัน เดินทางไปยัง บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง เพื่อเลือกซื้อของฝากจากลำพูนหมู่บ้านชุมชนชาวยองที่ "บ้านดอนหลวง" อำเภอป่าซาง เป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สินค้าผ้าฝ้ายที่วางขายตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา กรุงเทพฯ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวยองการทอผ้า และสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนที่เรียบง่าย แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Smile ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


การปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ฉลอง 55 ปี ททท. และการบินไทยโปรแกรมนี้ เป็นการท่องเที่ยววันธรรมดา ที่สร้างความสนุกสนาน และเข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครบถ้วน...ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวสนใจการปั่นจักรยานชมเมืองโบราณ และวิถีชีวิตแบบไทยๆได้ดีที่สุดค่ะ