ผู้นำ หัวหน้า นาย ผู้บังคับบัญชา

คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน Synonyms ผู้นำ หัวหน้า นาย ผู้บังคับบัญชา
เรียน

คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน Synonyms (๒๐) ผู้นำ หัวหน้า นาย ผู้บังคับบัญชา

คำนาม chief ซึ่งมีความหมายว่า ผู้นำ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา มี synonyms ที่นำมาอธิบายคือ boss, captain, chairperson (chairman, chairwoman) chef, commander (commandant) director, head, ruler, skipper, superior, supervisor chief ชีฟ แปลว่า ผู้นำ หัวหน้า นาย ผู้บังคับบัญชา เช่น chief of police ผู้บัญชาการตำรวจ army chief ผู้บัญชาการทหาร chief executive officer ผู้มีตำแหน่งสูงสุดในองค์การหรือในหน่วยงานรัฐบาล the Chief Executive ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา commander-in-chief จอมทัพ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในสหรัฐอเมริกา ท่านประธานาธิบดีครองตำแหน่งนี้ editor-in-chief บรรณาธิการอาวุโส คำ chief เวลาใช้โดดๆ มักใช้อย่างกันเอง เหมือนคำว่า 'นาย' (boss) หรือ 'หัวหน้า' ในภาษาไทย Sunthorn is the chief executive of the company. สุนทรเป็นผู้บริหารสูงสุด(ผู้อำนวยการ)ของบริษัท You should consult the chief about this case. คุณควรปรึกษานาย (หรือหัวหน้า) เกี่ยวกับกรณีนี้ คำอธิบาย chief constable ผู้บัญชาการตำรวจภาคของอังกฤษ chief inspector สารวัตรใหญ่ chief justice หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุด อธิบดีศาล chief of staff เสนาธิการ chief superintendent ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจขั้นสูงของอังกฤษ chieftain หัวหน้าเผ่า หัวหน้าหมู่ คำคุณศัพท์ chief เช่น the chief administrator หัวหน้าผู้บริหาร ผู้อำนวยการ คำกริยาวิเศษณ์ chiefly โดยมาก ส่วนใหญ่ เช่น They chiefly talked about the weather. พวกเขาคุยกันถึงเรื่องลมฟ้าอากาศเป็นส่วนใหญ่ boss บอส นาย หัวหน้า นายจ้าง ใช้เรียกนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาอย่างกันเองทั้งต่อหน้าและลับหลัง Somchai's boss told him not to be late to work. นายจ้างของสมชัยบอกเขาไม่ให้มาทำงานสาย Sunthorn said to his children, "Your mother is the big boss in the family." สุนทรพูดกับลูกๆ "แม่ของพวกแกเป็นนายใหญ่ในครอบครัวนี้" คำอธิบาย คำกริยา boss ทำตัวเป็นนาย เช่น Tom said to Nui, "Don't you dare boss me around! " ต้อมพูดกับหนุ่ย "นายอย่ามาอวดดีทำตัวเป็นนายข้า!" คำคุณศัพท์ bossy ชอบทำตัวเป็นนาย ชอบสั่งงาน ชอบแสดงอำนาจ เช่น Kate is quite bossy. เกตุเป็นคนชอบทำตัวเป็นนายมากทีเดียว คำ boss มีอีกความหมายคือ สิ่งที่นูนขึ้นมา ลายนูน หรือลายดุน คำกริยา ทำให้เป็นลายดุน ปักด้วยลายดุน captain แคพเทน หัวหน้า ผู้นำ ส่วนมากใช้กับเจ้าพนักงานตำรวจ (Captain = ร้อยตำรวจเอก) นายทหาร (Captain = ร้อยเอก) เจ้าพนักงานบัญชาการเรือ (Captain = นาวาเอก) เจ้าพนักงานทหารอากาศ (Group Captain = นาวาอากาศเอก) หรือกัปตันเครื่องบิน ผู้บัญชาการเรือ ไต้ก๋ง ใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยว่ากัปตัน The captain of the boat gave the order to set sail for Hawaii. กัปตันเรือสั่งให้ออกเดินเรือไปหมู่เกาะฮาวาย He is the captain of the hockey team of his company. เขาเป็นหัวหน้าทีมฮ็อกกี้ของบริษัทเขา คำอธิบาย คำกริยา captain เป็นหัวหน้า เช่น Last year, he captained the team. เมื่อปีก่อน เขาเป็นหัวหน้าทีม คำนาม captaincy การเป็นหัวหน้า ช่วงเวลาที่บุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้า captain of industry เป็นสมญาที่สื่อมวลชนใช้เรียกผู้นำบริษัทหรือบรรษัทใหญ่ๆ