กินอยู่แบบรู้ทันเบาหวาน

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1.

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมมือกับ FM 96.5 คลื่นความคิด บมจ.อสมท. และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเสวนาวิชาการ "กินอยู่แบบรู้ทันเบาหวาน" เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจโรคเบาหวาน โดยที่มีแนวทางในการดูแลและควบคุมเบาหวาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตลอดจนสามารถนำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน มาใช้ประโยชน์ดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างถูกต้อง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ กล่าวถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานว่า ในปัจจุบันได้มีผู้ป่วยเบาหวาน ในประเทศไทยกว่า 3 ล้านคน โดยจำนวนคน 100 คน จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง 10 คน นับเป็นโรคอันดับต้นๆของประเทศ โดยผู้ป่วยโรคเบาหวาน มักเกิดอาการแทรกซ้อนได้ง่าย จึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรที่ไปตรวจสุขภาพไว้ก่อน ส่วนอาการเบาหวานที่พบได้บ่อย คือมีการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำมาก น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ รับประทานอาหารมาก มักมีการอ่อนเพลีย มีอาการซึม ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ มีอาการชาบริเวณตามปลายมือปลายเท้า คันตามผิวหนังและบริเวณอวัยวะเพศ ความรู้สึกทางเพศลดลงหรือหมดไป มีอาการตามัวพร่า หายช้าเมื่อเป็นแผล

ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมถึงโรคเบาหวาน ว่าเป็นภาวะเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดจากที่ร่างกายขาดอินซูลิน หรืออินซูลินที่มีอยู่กลับใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ โดยอินซูลินเป็นฮอร์โมน สร้างมาจากตับอ่อน มีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ เมื่อเกิดความบกพร่องของการสร้าง หรือการทำงานของอินซูลิน หรือเมื่อเกิดได้ทั้งสองกรณี ร่างกายก็ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เมื่อผ่านไปนานๆเข้า ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาทิ เบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต ปลายประสาทอักเสบ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และโรคที่ติดเชื้อต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุให้พิการ หรือกระทั่งเสียชีวิตได้ในที่สุด

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดพึ่งอินซูลิน ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ และชนิดอื่นๆ ซึ่งแนวทางในการรักษาเบาหวานให้ได้ผลดี ต้องประกอบด้วย การควบคุมอาหาร ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การใช้ยา (อาจไม่จำเป็นในบางราย) และการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกาย นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อได้หดตัว จะจับน้ำตาลเข้าในเซลล์ได้ดี ช่วยลดภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น และอาจจะทำให้ลดการใช้ยาลงได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับยาอินซูลิน หรือยากระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนและหลังการออกกำลังกาย หรือหลังจากออกกำลังกายแล้วหลายๆชั่วโมง เพื่อที่เป็นการป้องกันในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ทางหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน ว่าในปัจจุบันแม้ว่าระบบประกันสุขภาพ จะครอบคลุมคนไทยทุกคน แต่ก็ยังมีผู้ป่วยที่แสวงหาสมุนไพร เพื่อที่ลดน้ำตาลในเลือด ด้วยความหวังว่าจะหายจากโรคเบาหวาน เพราะเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรับประทานยาลดน้ำตาลในเลือดทุกวัน จนมาเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ผิด กระทั่งการโฆษณาที่หวังหาผลประโยชน์ ก็ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง หรือเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอันรุนแรง และเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้ยาสมุนไพร เช่น เกิดเป็นพิษเมื่อใช้ในขนาดที่ไม่ถูกต้อง หรือสมุนไพรบางชนิดที่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดพิษได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว มีสมุนไพรจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์ต่อโรคเบาหวาน อย่างสมุนไพรรสขม...มะระขี้นก มีสรรพคุณช่วยบำรุงตับ ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยรับประทานแบบแคปซูล หรือนำมาปรุงเป็นอาหารก็ได้เช่นกัน

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า