หนึ่งชีวิต หนึ่งความรัก โดย 'วราภา'

เพื่อความสงบสุขของ "เหมวัน" เจ้านางน้อย "ทอปัด" จึงต้องถูกจำกัดให้พ้นทางไป "เทพบุตร" ในฐานะองครักษ์ของ "หมอกฟ้า" เขาได้รับคำสั่งให้สืบหาความจริง เขาต้องปกปิดองค์เจ้าชีวิต และสตรีอีกผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าดวงใจ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 320 บาท)


​บ้านเจ้าพระยา โดย โสภาค สุวรรณ

ผู้คนที่ถูกห่อหุ้มด้วยรัก โลภ โกรธ ริษยา ภายในขอบเขตของบ้าน "เจ้าพระยา" และการฝ่าประเพณีค่านิยมของสังคม จากความรักต่างชนชั้นและต่างเชื้อชาติ (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 850 บาท)


​เศรษฐกิจไทย ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดย พอพันธ์ อุยยานนท์

ในหนังสือได้กล่าวถึง ความสำคัญและที่มาของปัญหา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศและภายในประเทศ แนวทางแก้ไขปัญหาและผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในทศวรรษ 2470 ที่เปรียบเทียบไทยและประเทศอื่นๆ โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่างๆ ผลที่เกิดขึ้นและบทสรุป (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายราคา 170 บาท โทร.0-2218-9893-5)


​ประวัติศาสตร์กัมพูชา จากอาณาจักรโบราณ สู่แผ่นดินแห่งน้ำตา โดย อาณัติ อนันตภาค

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น ในรูปแบบของการนำเสนอ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่มาที่ไปของชาติกัมพูชา ในฐานะประเทศ ในฐานะของคน และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ภายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในการนำเสนอ ไม่ได้ให้ความสำคัญ ในเชิงวิชาการมากมายนัก หากพิจารณากันในเรื่องรูปแบบ แต่หากพินิจกันในเนื้อหาและสาระแล้ว ก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ ให้ความถูกต้องและเที่ยงตรงของข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ (สำนักพิมพ์ยิปซี ราคา 210 บาท)


ก เอ๋ย ก ไก่ โดย ป่าน นิตตา

หนังสือชุดภาษาพาเพลิน เพื่อสอนพยัญชนะไทย ก ไก่-ฮ นกฮูก ผ่านลายเส้นของ นิตตา ประภัสภักดี เป็นลายเส้นที่สวยงาม สื่อสารง่ายกับเด็กตั้งแต่วัย 3 เดือนขึ้นไป สีสันสดใสง่ายต่อการจดจำ และสร้างความสนใจให้กับเด็กๆ ด้วยรูปแบบและขนาดที่กะทัดรัด ทำให้เหมาะกับมือของเด็กๆ ที่จะใช้ฝึกทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในการเปิดหนังสือแต่ละหน้าได้ด้วย (สำนักพิมพ์ยาหยี ราคา 225 บาท)