บุญราศี ศ.บุณศรี

ฟ้าพราวดาว

การทอผ้าไหมลวดลายโบราณขึ้นมาสักผืนหนึ่งนั้น มีคุณค่ามากมายในความรู้สึกของ บุญราศี ศ.บุณศรี เพราะการทอผ้าอนุรักษ์ลายเก่าแก่เก็บไว้ทั้ง12เดือน เสมือนทำสมุดบันทึกเก็บเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีอีสาน เล่าสู่ลูกหลานผ่านลวดลายบนผืนผ้า เช่น มัดหมี่ไหมโบราณประจำเดือนมกราคม เป็นลายขันหมากเบ็ง ลายของพานมงคลของคนอีสานใช้ในงานมงคลต่างๆลายนี้ทอขึ้นมาเพื่อบูชาคุณข้าว สำนึกในบุญคุณแผ่นดินที่ให้ชาวนามีข้าวมีปลากินมาตลอดปี ให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เป็นรวงข้าวเมล็ดโต เป็นลอมข้าวใหญ่ใส่เต็มลาน ลายมัดหมี่ของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นลายนกคู่สื่อให้เห็นว่า "คนอีสานเพิ่นมาบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานตายไปชาติหน้าสิได้ไปเกิดเป็นนกยางนกเจ่ายืนเฝ้าสาปลา แต่บ่ได้อยู่ได้กิน" ผ้าลายนี้ทอไว้ในงานบุญข้าวจี่ มัดหมี่ให้เป็นลายนกคู่ ผูกเรื่องให้ต่อยอดเรื่องราวปรารถนาไปสู่ปลายทางนิพพาน

สำหรับการแต่งกายด้วยผ้าไหมนั้น บุญราศีบอกว่า "สิ่งสำคัญที่ทำให้ชุดดูสวย สง่าขึ้นมาคือผ้าคลุมไหล่ค่ะ"