เพชรกลางไฟ โดย ว.วินิจฉัยกุล

หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี...ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้น อย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อท่านพ่อได้สิ้นชีพิตักษัยโดยกะทันหัน แต่ด้วยความดีงาม และจิตใจที่แข็งแกร่งประดุจเพชร ก็ช่วยให้เธอฝ่าฟัน จนผ่านพ้นทุกข์ร้อนนานา และพบกับความสุขได้ในที่สุด (สำนักพิมพ์ทรีบีส์ ราคา 350 บาท)


​ดวงตาสีอำพัน โดย กฤษณา อโศกสิน

เรื่องราวของคนกับสิงโต คู่อริกันในอดีตชาติ และจ้าวป่าได้ติดตามมาในชาติปัจจุบัน เพื่อทวงคืน ทั้งความแค้น ความรัก การต่อสู้ชิงชัยปรากฏอยู่ในใจลูกปัดสีอำพันรูปดวงตา สร้อยมรกตของ เลาแก้ว หญิงสาวผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตนั้น (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 110 บาท)


The Origin Ok Species กำเนิดสปีชี่ส์ โดย ชาร์ลล์ ดาร์วิน แปล ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ

หนังสือที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล มีอิทธิพลต่อรากฐานการคิดของชาวตะวันตก จนเรียกได้ว่าเป็น หนังสือที่เปลี่ยนโลก โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ชาร์ลล์ ดาร์วิน ผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และเสนอทฤษฎีที่เป็นรากฐานของ ทฤษฎีวิวัฒนาการ และหลักการพื้นฐานของกลไก การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (สำนักพิมพ์สารคดี ราคา 399 บาท)


​รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง...สู่ครู TPCK ในศตวรรษที่ 21 โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นกระแสที่ปลุกความตื่นตัวอย่างยิ่งในวงการการศึกษา การเตรียมรับมือกับข้อมูลมหาศาล นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น รวมถึงปัญหามากมาย จึงเป็นความท้าทายความสามารถของครู ต่อการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานชี้วัด อันเป็นแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในยุคใหม่ (จัดจำหน่ายโดย...ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9893-5)


We are family (วี อาร์ แฟมิลี่) โดย ตุ๊กตา พนิดา

เนื้อหาและความตั้งใจในหนังสือ คือให้เด็กๆจดจำใบหน้า ชื่อ และความสัมพันธ์ ของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ทั้งในครอบครัวและญาติพี่น้อง ด้วยบางครั้งอาจจะไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆ ภายในเล่มที่นอกจากเป็นอัลบั้มให้ใส่รูปได้แล้ว ยังมีคำศัพท์ซึ่งเกี่ยวกับการลำดับญาติ ถึง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน (สำนักพิมพ์ยาหยี ราคา 390 บาท)