โปลิศไม่เคยฮอลิเดย์ โดย อรุณรุ่ง

อดีตนักเรียนพลตำรวจทั้ง 5 ที่เพิ่งจบใหม่เอี่ยมถอดด้าม ต่างก็เลือกทางเดินชีวิตที่ตนเองใฝ่ฝัน สมัครเป็นตำรวจภูธร ตำรวจทางหลวง ตำรวจรถไฟ ตำรวจชายแดน และเรียนต่อนายร้อยตำรวจสามพราน ทั้งห้าจะมาเล่าประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นให้เราได้ฟังกัน แบบอ่านไปอมยิ้มไป (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 170 บาท)


เพชรกลางไฟ โดย ว.วินิจฉัยกุล

หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวัง และเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อท่านพ่อได้สิ้นชีพิตักษัยโดยกะทันหัน แต่ด้วยความดีงามและจิตใจที่แข็งแกร่งประดุจเพชร ก็ช่วยให้เธอฝ่าฟัน จนผ่านพ้นทุกข์ร้อนนานา จนพบกับความสุขได้ในที่สุด (สำนักพิมพ์ทรีบีส์ ราคา 350 บาท)


พระพุทธศาสนาในเวียดนาม โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ดร.

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เวียดนาม ตั้งแต่สมัยอาณาจักรจามปา กระทั่งเข้าสู่การปกครองของจีนอย่างยาวนาน ขณะนั้นมีผลกระทบจากสภาพความวุ่นวาย ทางการเมืองและสงครามเรื่อยมา ยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ก็เป็นการรุกคืบของคริสตจักร ชาวเวียดนามถูกโน้มน้าวให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายราคา 145 บาท โทร.0-2218-9893-5)


จิตตนคร พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บรรดาสิ่งประณีตพิสดารแห่งจิตตนคร นครสามีหรือเจ้าเมืองเป็นความสำคัญที่สุด ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่า และเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร ก็คือ...จิตหรือใจนั่นเอง ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ การกระทำใดๆก็ตาม คำพูดใดๆก็ตาม จะดีหรือชั่ว จะเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการทำลายจิตตนคร (พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระราชทานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)


My A-Z (มาย เอ ทู ซี) โดย ตุ๊กตา พนิดา

หนังสือตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ที่มาพร้อมสติ๊กเกอร์คำศัพท์กว่า 100 คำศัพท์ ล้วนเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่าย เพราะอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เป็นหนังสือเล่นสนุก เพราะแต่ละคำศัพท์ ที่ใช้อ่านในหนังสือ ต้องผ่านการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่ ยังสร้างเรื่องราวในการเล่าถึงคำศัพท์ แต่ละตัวได้ด้วยตัวเอง และเมื่อเล่นติดสติ๊กเกอร์จนเสร็จ หนังสือ...ก็จะกลายเป็นหนังสือส่วนตัว (สำนักพิมพ์ยาหยี ราคา 459 บาท)