เซรามิคลายมัดหมี่

สุนทรียศิลป์บนโต๊ะอาหาร
พลอยหลากสี
ช่างภาพ: 

เพราะเห็นว่าลวดลายในผ้ามัดหมี่ ที่เกิดจากการนำเส้นด้ายมามัดเป็นเปลาะๆ แล้วนำไปย้อมสี สร้างลวดลายและสีสันได้งดงามแปลกตา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยภูมิปัญญาคนสมัยโบราณที่ต้องใช้ทักษะเชิงศิลปะชั้นสูง ผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี

"พรสุวารี อินทร์เอี่ยม" นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ต้องการอนุรักษ์และสืบสานผ้ามัดหมี่และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป จึงคิดค้นนำลวดลายผ้ามัดหมี่ มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบชุดอาหารเซรามิค พรสุวารี เล่าว่า

"สาเหตุที่เลือกทำงานเซรามิค เพราะเกิดจากความชอบเป็นส่วนตัว รวมถึงมีทักษะความรู้ จากการเรียนในวิชาเอกเครื่องปั้นดินเผา ที่มทร.ธัญบุรี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ เพิ่มพูน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำลวดลายความเป็นไทยของผ้ามัดหมี่มาตกแต่งลงบนขอบจานเพื่อให้มีสีสัน เพิ่มความสวยงาม อรรถรสในการรับประทานอาหารและความหลากหลายของลวดลายที่มีอยู่เดิมให้มากยิ่งขึ้น...

...ชุดอาหารตะวันตกเซรามิคที่ออกแบบนี้ เป็นชุดอาหารมื้อเย็น 1 ชุด สำหรับ 2 ที่ มีจำนวนทั้งหมด 8 ชิ้น คือ จานแบนขนาดใหญ่ จานแบนขนาดกลาง จานรอง และถ้วยซุป ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 24 14 และ 9 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยยึดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร...

...การออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่เพื่อการผลิตนี้ ตนได้ศึกษาข้อมูลผ้ามัดหมี่ในลวดลายดอกพิกุล ลายสามกษัตริย์ ลายหมี่ขอ จากอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และได้คิดค้นพัฒนาลวดลายขึ้นมาใหม่ ส่วนกระบวนการผลิต ตนได้ใช้เนื้อดินสโตนแวร์เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการขึ้นใบมีด ตกแต่งด้วยการติดรูปลอก เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เผาตกแต่งที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์...

...จุดเด่นของชุดอาหารตะวันตกเซรามิคอยู่ที่เทคนิคการเผาเคลือบและการเผาตกแต่ง ซึ่งจะให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์มีสีที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ มีลวดลายความเป็นไทยของผ้ามัดหมี่จากการออกแบบ มีการเลือกใช้สีที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรับประทานอาหาร และหากผลิตเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ จะวางตำแหน่งชุดอาหารตะวันตกเซรามิคนี้เป็นสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรมและเป็นของที่ระลึกสุดพรีเมี่ยม อันบ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน..."

ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจชุดอาหารเซรามิคลายผ้ามัดหมี่มากมาย และติดต่อให้ออกแบบและผลิต ซึ่งต้องพิจารณาทั้งแหล่งผลิตและกำลังการผลิตต่อไป แต่จะยึดเทคนิค วิธีการผลิต และการนำไปใช้สอนได้จริงจากชุดอาหารเซรามิคนี้ แผนธุรกิจในอนาคตจะยังคงเน้นผลงานศิลปะเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาต่อไป รวมถึงออกแบบคิดค้นในผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อทำให้ผลงานด้านศิลปะอันแสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kwan-jujang@hotmail.com หรือโทร.สอบถามได้ที่ 08-7359-8140 ค่ะ