เมื่อทิวลิปบานที่ระยอง

โลกสวยด้วยพรรณไม้
ช่างภาพ: 

ใครจะเชื่อล่ะเจ้าคะว่าท่ามกลางอุณหภูมิแตะ40องศาเซลเซียสในบางวันของกลางฤดูร้อนเดือนเมษายน ประเทศไทยเราจะมีพันธุ์ไม้เมืองหนาวรวมกว่า 40,000 ดอก เบ่งบาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง

แต่ด้วยนวัตกรรมการใช้พลังงานความเย็นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท.สามารถทำได้ค่ะ ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2558 จึงมีนิทรรศการ "มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่ 5 : ทิวลิปบานที่ระยอง" บนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ Princess Garden และเชิญชวนพี่น้องไทยมาพักผ่อนในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับชมความสำเร็จของคนไทยในการเพาะพันธุ์และปลูกไม้เมืองหนาวให้เติบโตในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมการใช้พลังงานความเย็นและคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

พันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากนวัตกรรมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง กว่า 40,000 ดอกนั้น ได้แก่ ทิวลิป ลิลลี่ แอมะรีลลีซ (หรือว่านสี่ทิศ) แกลดิโอลัส และสตรอว์เบอร์รี่ ผ่านการจัดสวนในรูปแบบต่างๆ ถึง 6 แบบ เพื่อแสดงรูปแบบความงามที่หลากหลาย อาทิ สวนดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ สวนดอกไม้ในต่างประเทศ สวนเชิงประยุกต์ สวนแห่งอนาคต เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความงามที่สำเร็จได้จากการแสวงหานวัตกรรมใหม่ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ที่ได้อยู่เคียงคู่กับคนไทยมาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว (พ.ศ.2528-2558) และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และเป็นองค์ความรู้ต้นแบบให้ผู้สนใจได้นำไปศึกษาต่อยอดได้ในอนาคต รวมถึงยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายในงานยังมีร้านจำหน่ายดอกไม้เมืองหนาว และร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนชาวระยองกว่า 30 ร้านค้า ให้ผู้ร่วมงานได้ซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก

โครงการนวัตกรรมการใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งก๊าซธรรมชาติเหลว และการใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นความร่วมมือในการศึกษาของ ปตท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้จัดแสดงเป็นครั้งแรกในปี 2554 และยังได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย สำหรับค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท รายได้ทั้งหมดบริจาคให้กับโรงพยาบาลวังจันทร์ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่ะ...เที่ยวชมมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวอย่างเบิกบานใจ แถมยังได้บุญอีกด้วยนะคะ