เยาวชนอนุรักษ์น้ำ-The Kids Hero

โครงการเพื่อเยาวชน

"องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้สัปดาห์ ที่ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

...โดยเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ และแนวทางบริหารจัดการแบบบูรณาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มุ่งเน้นให้ประชาชน ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำและสิ่งต่างๆ ในหัวข้อ 'น้ำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน' ตามองค์การสหประชาชาติกำหนด อาทิ 'น้ำ คือ สุขภาพ' เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของร่างกาย 'น้ำ คือ ธรรมชาติ' เพราะระบบนิเวศ คือหัวใจของวัฏจักรน้ำ

...และอยากฝากไว้ กับเด็กๆทุกคน ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน ที่สำคัญในอนาคต คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือน้ำเสีย ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเรา ทุกคนต้องมารวมพลัง อนุรักษ์แหล่งน้ำตั้งแต่วันนี้ เพื่อเราและคนรุ่นหลัง มีทรัพยากรน้ำใช้ที่ยั่งยืน"

จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวในกิจกรรม วันอนุรักษ์น้ำโลก 2558...World Water Day 2015 ซึ่งจัดโดยเนสท์เล่ โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย เห็นในความสำคัญของน้ำ และรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ "เยาวชนอนุรักษ์น้ำ-The Kids Hero" โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวนร่วม 200 คน จากโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ภายในงานเด็กๆได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อการเรียนรู้ใน 4 ฐาน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆได้ส่งต่อความรู้ที่ได้ ให้ไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว หรือสังคม

ภารกิจพิทักษ์น้ำ : น้ำทุกหยดมีคุณค่า เพื่อให้เรียนรู้ การใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรู้จักปกป้อง รักษาแหล่งน้ำ

ภารกิจพิทักษ์คน : น้ำในร่างกาย เรียนรู้ความสำคัญของน้ำ ที่ได้เป็นองค์ประกอบ ในร่างกายและอวัยวะ ผ่านเกมเรียงลำดับปริมาณน้ำ

ภารกิจพิทักษ์วัฏจักร : การเดินทางแสนมหัศจรรย์ เด็กๆเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ ที่มีความสำคัญและสัมพันธ์ ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

และ ภารกิจพิทักษ์โลก : I am doing it การอนุรักษ์พิทักษ์โลกอย่างง่ายๆ ด้วยการแยกขยะให้ได้ถูกวิธี เพียงแค่แกะฉลาก-แยกฝา-แยกขวด

ครูฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พนม อิ่มสำราญ กล่าวว่า "การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของน้ำ ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์น้ำต่างๆ ที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ นอกจากนั้นในโรงเรียนของเรา ก็มีการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่าอีกด้วย รวมทั้งการรีไซเคิลสิ่งของรอบตัว ให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง"

ศรัณยภัทร พุ่มพวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าในความประทับใจ ของการร่วมปฏิบัติภารกิจเยาวชนอนุรักษ์น้ำ ว่า "การมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทำให้ได้รับความรู้ จากการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างภารกิจพิทักษ์วัฏจักร ที่ทำให้เห็นวัฏจักรของน้ำ และทราบถึงแหล่งกำเนิดของน้ำ ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ เริ่มจากดวงอาทิตย์ ทำให้น้ำในแม่น้ำ คลอง บึง ทะเล ระเหยขึ้นเป็นไอน้ำ รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และเกิดการควบแน่น จนทำให้เกิดเป็นฝนตกลงมา เพื่อที่ให้เราจะได้มีน้ำใช้กัน สำหรับวิธีการประหยัดน้ำของผม คือ ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ เวลารดน้ำก็ใช้บัวรดน้ำแทนสายยาง หรือเวลาล้างจาน ก็จะใช้น้ำเท่าที่จำเป็น"

ณัฐนรี ตุ้มน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวถึงความรู้สึกในการทำกิจกรรมว่า "ดีใจครับ...ที่ได้ร่วมทำกิจกรรม ทั้งสนุกและได้ความรู้ ในการอนุรักษ์น้ำ เช่น ภารกิจพิทักษ์โลก ที่ทำให้รู้การแยกขยะอย่างถูกวิธี ที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแกะฉลาก แยกฝา แยกขวด เพื่อง่ายในการนำไปรีไซเคิล ทุกวันนี้ทั้งอยู่ที่บ้าน และที่โรงเรียน ก็จะใช้น้ำอย่างประหยัด หรือใช้เท่าที่จำเป็น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้ จะได้มีน้ำใช้ไปนานๆ"

ทางด้านผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ อาณัติ จุลินทร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก ว่าเพราะน้ำคือชีวิต ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ผลิตน้ำดื่มคุณภาพเพื่อคนไทย จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม "วันอนุรักษ์น้ำโลก" ขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันกับในอีกหลายประเทศทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยและทั่วโลก เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เข้าใจการจัดสรรทรัพยากรน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อคนในรุ่นต่อๆไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักสำคัญ ที่องค์กรก็ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เพราะยังมีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เพื่อแหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อาทิ โครงการ I am doing it รณรงค์การสร้างวินัยที่ดี เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล

องค์การสหประชาชาติ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ทวีความรุนแรง และอาจจะก่อให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต โดยมีการประกาศ ให้ในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ก็เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น ให้ได้เกิดการตื่นตัว ในหมู่มวลมนุษยชาติ เรื่องของการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ รวมไปถึงจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนในอนาคต