ศูนย์คุณธรรมจิตอาสา...สรรค์สร้างความดีเพื่อสังคม

เยาวชนสร้างสรรค์

คนดีมีคุณธรรมและจิตอาสา พร้อมจะสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังแก่เยาวชนไทย เพื่อกลายเป็นต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่ ที่จะได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพในสังคมโลก ดังนั้น ทางด้าน กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จึงร่วมมือกันส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ ด้วยการจัด "โครงการคุณธรรมจิตอาสา" และเปิด "ศูนย์คุณธรรมจิตอาสา" อย่างเป็นทางการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เมื่อเร็วๆนี้

ศูนย์คุณธรรมจิตอาสา จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนพลังจิตอาสา โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย จำนวน 12 สถาบันการศึกษาด้วยกัน คือโรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา และโรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช กล่าวถึงที่มาของโครงการ ว่า "ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม ที่จะส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ในเรื่อง 'คุณธรรมจิตอาสาด้วยความพอเพียง' โดยส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา อีกทั้งชุมชนและผู้ปกครอง เปิดบัญชีกับธนาคาร จากนั้นได้นำรายได้ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น โรงเรียนที่ประสบภัยในจังหวัดชัยนาท ซึ่งประสบความสำเร็จไปด้วยดี ในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างอัตลักษณ์ของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังของสังคม

...ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงทำโครงการ 'คุณธรรมจิตอาสา' ขึ้น เพื่อส่งเสริมในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส การเป็นผู้ให้ด้วยจิตอาสานั้น จะเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักการช่วยเหลือและปันน้ำใจแก่กัน โดยเฉพาะในยามที่สังคมและประเทศชาติเกิดวิกฤต ดังเช่นที่เกิดอุทกภัยที่ผ่านมา เพราะสถาบันการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นต้องสร้างและพัฒนาเยาวชน ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ โครงการนี้จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มาพัฒนาตนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม"

ภายในงานเปิดศูนย์คุณธรรมฯนั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สุกุมล คุณปลื้ม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งมีแกนนำจิตอาสาของทางวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสถานศึกษาในเครือข่าย ด้วยวิธีปฏิบัติจริงในรูปแบบของ "พี่สอนน้อง" โดยถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านวิชาชีพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถานศึกษา ให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อผนึกกำลังเป็นพลังจิตอาสา ออกช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

เริ่มด้วยกิจกรรมพี่สอนน้องด้านคอมพิวเตอร์ มีพี่ๆใจดีอย่าง อัคระ อิทธิศิษฏิวัชร ศึกษาชั้น ปวส.2/5 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เล่าว่า "ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ในวันนี้จะสอนให้น้องๆรู้จัก 'หลักสูตรมัลติมีเดีย' สอนการสร้างรูป สร้างบ้าน แล้วสร้างผลงานของตนเองขึ้นมาครับ หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรใหม่ของทางวิทยาลัยฯ จะเปิดการเรียนการสอนในปี 2555 นี้ครับ โดยการสร้างแบบจำลอง 3D ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน ส่วนใหญ่จะใช้กับงานทางด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก อีกทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบฉาก งาน Story Boards ในงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์"

ส่วนกิจกรรมพี่สอนน้องด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีพี่ๆใจดีอย่าง ธนวัฒน์ ตาสาย ศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ บอกว่า "เป็นหลักสูตรเร่งรัด (Fast Technical) ที่มีทั้งการซ่อมทีวี เครื่องเล่นดีวีดี ในหลักสูตรสอนทั้งการบัดกรี การซ่อม การวาง-การจัดค่าอุปกรณ์ คนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับ แต่หากเป็นการซ่อมที่ลึกหรือมากกว่านั้น ก็คงต้องส่งไปร้านซ่อมดีกว่าครับ สำหรับน้องๆมาเรียนวันนี้ สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อทำที่บ้านได้เลย ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ แล้วจะดีใจมากๆหากน้องๆนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือสอนคนอื่นต่อๆไปก็ยิ่งดี"

และกิจกรรมพี่สอนน้องด้านไฟฟ้ากำลัง ซึ่งมีสองหนุ่มเจ้าของรางวัลเหรียญทองระดับอาเซียน ปรีชาเทพ ศรีเมืองไหม และ อภิรักษ์ คุ้มถิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หลุยส์-อภิรักษ์ เล่าว่า "ดีใจมากครับที่ได้มาสอนน้องๆ แล้วน้องเองก็มีความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน เราคนสอนก็รู้สึกดีใจนะครับ อยากจะให้เต็มที่เท่าที่น้องๆจะได้ทำได้ ก็สอนทั้งการดูแบบ การแยกวงจร การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง และหลักการดูแลและความปลอดภัย ผมคิดว่า น้องๆคงพอทำได้ เพราะเป็นแบบเบื้องต้นง่ายๆ น้องๆเองก็บอกว่าไม่ยาก แล้วสนุกที่ได้ทำ และจะนำความรู้ไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ด้วย"

ด้วยพลังจิตอาสาในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมคุณธรรมและสรรค์สร้างความดี จะเกิดความผาสุขในประเทศ ดังคำกล่าวในการเปิดศูนย์ฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ใจความส่วนหนึ่งกล่าวว่า "...ในการพัฒนาคุณธรรมความดี ได้ขยายผลออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม แล้วนำมิติทางวัฒนธรรม มาเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ซึ่งเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึก และจริยธรรมของคนในชาติ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 'ศูนย์คุณธรรมจิตอาสา' จะเป็นศูนย์รวมพลังความคิด พลังปัญญา และเป็นต้นแบบที่ดีงามของเยาวชน ในการประกอบคุณงามความดีในสังคม เพื่อความร่มเย็นของประเทศชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป"