สุจิตรา จงชาณสิทโธ

กิตติมศักดิ์

ซิ่นผืนงามที่ "สุจิตรา จงชาณสิทโธ" ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้ในวาระโอกาสสำคัญผืนนี้ เป็นผ้าทอไทลื้อ จังหวัดน่าน มีลวดลายสวยงาม ละเอียดชัดเจน โทนสีเดียวกัน สีสันสดใส มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และหาเสื้อที่จะสวมใส่ให้แม็ตช์กันได้ง่าย ที่สำคัญคือดูแลรักษาไม่ยาก แต่เดิมชาวไทลื้อนิยมทอผ้าลายน้ำไหลโดยใช้ฝ้ายสีสันสดใส ทอย้อนสลับไปมาตามจังหวะลวดลายและนิยมฝ้ายสีขาว ทอเกาะเป็นขอบคล้ายฟองคลื่นของสายน้ำ แทรกสลับระหว่างช่วงลวดลาย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาสีสันให้มีความหลากหลาย โดยมีการใช้ดิ้นเงิน ดิ้นทองเพื่อเพิ่มความหรูหราของผืนผ้า

ผอ.สุจิตรากล่าวว่า...สำหรับซิ่นผ้าไหม ผ้าย้อมคราม และผ้าหมักโคลน เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องนำไปผึ่งลม แล้วเก็บไว้ใช้ได้อีก2-3ครั้ง จึงค่อยนำไปซัก หากนำไปซักบ่อยๆ จะทำให้เส้นไหมหักเร็ว ผ้าสีซีด ไม่สดใส ในขณะที่เสื้อและซิ่นผ้าฝ้ายดูแลได้ง่ายกว่าจึงใช้ได้บ่อยครั้งกว่าค่ะ