Young Creative INSEE Contest

โครงการเพื่อเยาวชน

การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน แม้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังมีความไม่เท่าเทียมในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส จึงเกิดแนวคิดการสร้างสังคมที่ดี ด้วยการออกแบบที่เป็นธรรม คำนึงถึงการใช้งานสะดวกปลอดภัย หรือที่เรียกว่า อารยสถาปัตย์ เพื่อสำหรับคนทุกเพศทุกวัย หรือทุกสภาพร่างกาย

การประกวด Young Creative INSEE Contest 2014 ปีที่ 8 จึงได้เกิดขึ้นในหัวข้อ บ้านแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างอันดับต้นของเมืองไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ที่มีข้อจำกัดในร่างกายที่แตกต่าง

"หัวใจหลักของโครงการนี้ คือ การปลูกฝังความคิดแก่คนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์อาคารบ้านเรือน ที่มีรากความคิดจากอารยสถาปัตย์ และยังเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ให้แก่นักศึกษาผู้สร้างอาคาร จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ของการได้ใช้ทักษะความรู้ ทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อีกด้วย" จันทนา สุขุมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เกริ่นเบื้องต้น

สำหรับการออกแบบบ้าน แบบอารยสถาปัตย์ ต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 7 ประการ ดังนี้ ความเสมอภาค...ทุกคนในสังคมใช้งานได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ความยืดหยุ่น...ใช้งานได้กับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวา หรือปรับสภาพความสูง-ต่ำ ขึ้น-ลง ตามความสูงของผู้ใช้ ใช้ง่าย เข้าใจง่าย...เป็นสัญลักษณ์สากล และสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ข้อมูลชัดเจน...ง่ายสำหรับประกอบการใช้งาน ปลอดภัย...มีระบบป้องกันอันตราย เมื่อใช้งานที่ผิดพลาด รวมทั้งไม่เสียหายโดยง่าย ทุ่นแรงกาย...สะดวกไม่ต้องออกแรงมาก และ ขนาด-สถานที่ที่เหมาะสม...ขนาดห้องที่เหมาะสม ต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือเด็ก

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดมาจาก 1. ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นอารยสถาปัตย์ การบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือความสวยงาม และ 2. ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์จริง ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความง่ายในการก่อสร้าง โดยได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสถาปัตยกรรม ร่วมกันตัดสินการประกวดในครั้งนี้

สำหรับผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ Young Creative INSEE Contest 2014 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ วาสิตา ศุภกิจเจริญ นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน One Room House เผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานว่า "จุดเด่นของการออกแบบบ้าน ที่ตอบโจทย์การเป็นอารยสถาปัตย์ คือ การที่สามารถปรับเปลี่ยนบ้าน ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ จึงออกแบบให้บ้านโล่งที่สุด โดยเก็บโครงสร้าง อย่างเสา หรือส่วนที่ทึบ เช่น ห้องน้ำ เอาไว้บริเวณส่วนกลางทั้งหมด เพื่อให้มีที่ว่างรอบๆ ที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าบ้านปกติ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีโซนนิ่ง (Zoning) ที่แสดงให้เห็นบริเวณบ้าน ที่มีความเป็นส่วนตัวลดหลั่น เช่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องอเนกประสงค์ ห้องนอน หรือต้องการห้องเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถกั้นเองได้ตามที่ต้องการ

...ความที่ผู้ใช้งานไม่ได้เฉพาะเจาะจง เพราะในแง่ของอารยสถาปัตย์ ที่หมายรวมถึงคนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถออกแบบรายละเอียด ที่เฉพาะเจาะจงลงไปได้เลย จึงได้ออกแบบมากว้างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายแบบ อีกทั้งไม่ต้องการบังคับให้ผู้อยู่อาศัย ต้องอยู่ในที่ที่ไม่ได้เหมาะกับเขา อย่างเช่นผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์ ก็คงไม่ได้ต้องการฟังก์ชั่นของบ้านที่เหมือนกัน ซึ่งภายในบ้านหลังนี้ ได้เตรียมพื้นที่เพื่อผู้ใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม กับการใช้งานของเขาได้เอง"

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ศิโรรัตน์ สิทธิธรรม นิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน Neighborhood House โดยเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่ ให้กับเจ้าของบ้าน หรือกับคนรอบข้าง อย่างเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง ได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการออกแบบบ้าน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านหน้า เป็นส่วนที่รับแขก ที่จอดรถ และส่วนด้านหลัง เป็นมุมส่วนตัว อย่างห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องอ่านหนังสือ จึงออกแบบทางเข้าด้านหน้าบ้าน ให้ดูโล่งดูโปร่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานหลักๆ คือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่พิการ ที่อาศัยอยู่คนเดียว

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ อรุษ เอ่งฉ้วน ณัฐธิดา ศุภวงศ์วิริยะ และ อำพิกา เมตตาธรรม ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน 3 Step House โดยมาจากแนวคิด ที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ ได้สัมผัสชีวิตในทุกรูปแบบ ได้แก่ See Touch Enjoy และ Pleasure เพื่อให้ผู้ที่อาศัยได้รับประสบการณ์ ตั้งแต่แรกเห็น ได้สัมผัส ได้ใช้ชีวิต และสุดท้ายเกิดเป็นความสุข ที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ สำหรับการออกแบบบ้าน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก...เป็นพื้นที่เชื่อมภายนอกของบ้าน เข้ามาสู่ภายในบ้าน ส่วนที่สอง...ให้มีกิจกรรมระหว่างเจ้าของบ้าน จากภายในและภายนอก และส่วนที่สาม...เป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นจากภายนอกบ้าน แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถรับรู้บรรยากาศ ที่เป็นธรรมชาติ จากภายนอกบ้านได้เช่นกันอีกด้วย

สามารถชื่นชมผลงาน ของสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญ และฝันที่จะเห็นมาตรฐาน ในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ติดตามพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการ Young Creative INSEE Contest 2014 ทางเว็บไซต์ www.siamcitycement.com และเฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/INSEEGroup ได้เลยครับ