"พุงทลาย สไตล์ ททท."

กรอบคนดัง

การได้ขยับร่างกายตามจังหวะเพลง ชิคเก้น แด๊นซ์ ในคลิปวิดีโอที่เป็นข่าวโด่งดังในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์หลายช่องเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานออกกำลังกาย และส่งเสริมความรู้เรื่องการบริโภค ภายใต้ชื่อกิจกรรม "พุงทลาย สไตล์ ททท." ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นหนึ่งในองค์กรไร้พุง ในปี 2559ค่ะ

เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท. "สมรัก คำพุทธ" จึงได้ทราบรายละเอียดว่า.... เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อลดความเครียดและโรคภาวะอ้วนลงพุงของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม โดยกิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานด้วย เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ของ กระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้สร้างเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงตลอดปีงบประมาณ 2557- 2558 ณ ททท. ส่วนกลาง?

...พวกเรา เริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ผ่านรูปแบบการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายกับอาสาสมัครประจำออฟฟิศในแต่ละชั้น จากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายผ่านเสียงตามสายในช่วงบ่ายของทุกวัน และมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสื่อสาร "พุงทลาย สไตล์ ททท." เพราะพฤติกรรมพนักงานในปัจจุบัน มีลักษณะการทำงานที่ต้องนั่งตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันลดน้ำหนัก และการประกวด "Dance and Share" ซึ่งด้านบริหารคาดหวังว่าภายหลังเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว พนักงาน ททท. จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่หวังจะเป็นหนึ่งในองค์กรไร้พุงในอีก1ปี ข้างหน้า?

ได้ชมคลิปพุงทลายฯ ที่ท่านรองฯ "สมรัก " ออกกำลังกายสไตล์ชิคเก้น แด๊นซ์แล้ว คอนเฟิร์มได้เลยว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพพนักงาน ททท.ล้วนๆ ดูได้จากท่านรองฯที่เป็นผู้หญิงเก่ง อารมณ์ดี เอวบางร่างน้อย กิจกรรมนี้นอกจากสร้างความสดชื่นแจ่มใสกันทั้งองค์กรแล้ว...ยัง (มีแวว) หุ่นดีเหมือนท่านรองฯกันถ้วนหน้าค่ะ