DIY Spacer เพื่อผู้ป่วยโรคหืด

อิ่มใจได้บุญ
ช่างภาพ: 

เอสซีจี เคมิคอลส์ นำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติก และการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม ล่าสุดจับมือชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ "1 คน 1 DIY Spacer เพื่อผู้ป่วยโรคหืด โดยเอสซีจี เคมิคอลส์" เผยแพร่วิธีทำอุปกรณ์ช่วยพ่นยาดีไซน์ใหม่แบบทำได้เองจากวัสดุพลาสติกใกล้ตัว

เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหืดที่ยากไร้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมชวนพนักงานและผู้มีจิตอาสาประกอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยากว่า 5,000 ชุด เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ พร้อมมุ่งขยายองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง ชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า

"...เอสซีจี เคมิคอลส์ มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติก และการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการแพทย์ เราจึงนำความเชี่ยวชาญนี้มาใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม ในครั้งนี้เราได้ร่วมกับชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดทำอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืด (DIY Spacer) ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราพบว่ายังสามารถพัฒนา DIY Spacer ให้ประกอบง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง บริษัทฯจึงช่วยพัฒนา DIY Spacer ดีไซน์ใหม่ ที่ยังคงแนวคิดทำได้ด้วยตัวเอง ด้วยการนำแก้วพลาสติกและฝาปิด ซึ่งหาได้ง่ายในท้องตลาดมาใช้เป็นส่วนกระบอกสำหรับกักเก็บยา และเปลี่ยนมาใช้ตาข่ายที่ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแทนการเย็บด้วยด้ายไนล่อน ทำให้สะดวกและลดเวลาประกอบชิ้นงาน ทั้งนี้ DIY Spacer ดีไซน์ใหม่นี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรรับรองร่วมกันระหว่างเอสซีจี เคมิคอลส์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และรักษาสิทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน?

...ในการจัดโครงการ '1 คน 1 DIY Spacer เพื่อผู้ป่วยโรคหืด โดยเอสซีจี เคมิคอลส์' เริ่มจากกลุ่มพนักงานของเรากว่า 2,000 คนที่อาสามาเรียนรู้ ลงมือประกอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาแล้วกว่า 5,000 ชุด วันนี้เราตั้งใจที่จะเผยแพร่วิธีการทำ DIY Spacer ให้แก่ประชาชน รวมทั้งนำอุปกรณ์ที่ประกอบไว้แล้วส่งมอบให้แก่ชมรมฯ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนมีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้น ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และหลังจากวันนี้ บริษัทฯจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำ DIY Spacer สู่สังคมในวงกว้าง โดยกำลังจะขยายโครงการฯไปยังภาคตะวันออก เริ่มต้นที่จังหวัดระยอง ในปี 2558 เราเชื่อว่าการให้ความรู้เป็นการให้ที่ไม่รู้จบ ทำให้ผู้รับสามารถพึ่งพาตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อจนสามารถเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามแนวนโยบาย Sustainable CSR..."

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า "ปัจจุบันคนไทยถึงกว่า 4 ล้านคนป่วยเป็นโรคหืด อาการคือหายใจลำบาก เมื่อมีอาการต้องพ่นยาขยายหลอดลม โดยผู้ป่วยต้องกดพ่นยาในจังหวะเดียวกับการหายใจเข้าทางปาก และต้องกลั้นหายใจ 10 วินาที ผู้ป่วยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่สามารถพ่นยาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยายังตกสะสมในปากและผนังลำคอ ทำให้ยาเข้าไปในปอดได้น้อย จึงจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยพ่นยา ปัจจุบันมีผู้ป่วยยากไร้จำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์พ่นยาได้เนื่องจากมีราคาสูง ขอขอบคุณ เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ได้มาร่วมมือกับชมรมของเรา และพัฒนา DIY Spacer ดีไซน์ใหม่ให้ประกอบง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้คนทั่วไปสามารถประกอบได้เองจริงๆ ก็ยิ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหืดที่ยากไร้เข้าถึงอุปกรณ์พ่นยาได้เพิ่มขึ้น และขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาช่วยกันทำ DIY Spacer ในวันนี้ ซึ่งทางชมรมฯจะเร่งนำออกไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยต่อไป"

ผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เอสซีจี เคมิคอลส์ www.scgchemicals.co.th หรือ โทร.0-2586-5076 และเว็บไซต์ ของชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่ www.tuasthmaclub.com หรือ โทร.0-2926-9972-3