เดินเล่นชิวชิว ที่ตลาดคลองสวน 100 ปี

ชมตลาด
ช่างภาพ: 

หากพูดถึงบรรยากาศเก่าๆของร้านค้าปลีกขนาดเล็กในสมัย50-60ปีก่อน หรือที่เรียกกันว่า "ร้านโชห่วย" นั้น คนรุ่นใหม่อาจไม่เคยคุ้นเท่าไรนัก เนื่องจากปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อชื่อดังมากมาย ที่มีกลยุทธ์ทางการตลาดสูงในการลดแลกแจกแถม และหาซื้อง่ายได้ทุกแห่งในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้ร้านโชห่วยต้องทยอยปิดกิจการไป เพราะไม่มีกำลังแข่งขัน

แต่ถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆเป็นกันเองระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าแม่ขาย คงต้องมองหาตลาดโบราณ อย่างเช่น "ตลาดคลองสวน100ปี" ที่ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี เพราะเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากมองย้อนกลับไปในอดีต สมัยนั้นการเดินทางโดยเรือสะดวก และรวดเร็วที่สุด ถ้าเดินทางจากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพฯ ต้องใช้ เรือเมล์ขาวของนายเลิศซึ่งมีเพียงลำเดียว รับคนจากประตูน้ำท่าถั่ว (ฉะเชิงเทรา) ผ่านตลาดคลองสวน ก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานคร

ครั้งนั้นตลาดคลองสวน จึงเป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและสะดวกที่สุด เห็นได้จากสิ่งปลูกสร้าง โรงเจ วัด และสุเหร่าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบ หากมีงานสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น การขุดคลอง ทำถนน ต่างก็มาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยมีจุดพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ "ร้านกาแฟ"

ปัจจุบันนี้ ตลาดคลองสวน 100 ปี อยู่ในความดูแลของสำนักงานเทศบาล ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเทศบาล ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้สนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือน คงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และส่งเสริมให้ตลาดคลองสวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ดูวิถีชีวิต ร้านขายของมากมายให้เลือกซื้อหา เลือกชิมกันตลอดทาง ทั้งร้านกาแฟโบราณ เป็ดพะโล ร้านขายห้อยจ๊อ ขนมหวาน และขนมโบราณต่างๆ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า สิ่งปลูกสร้าง ที่ยังมีกลิ่นอายในรัชสมัยรัชกาลที่ 5

การเดินทางไม่ไกลนักจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์ สังเกตป้ายชี้ "ตลาดคลองสวน 100 ปี" เลี้ยวซ้าย หรือถ้ามาทางถนนสายอ่อนนุช - ฉะเชิงเทรา ผ่านเทคโนฯ ลาดกระบัง ขับตรงไปตลอด ตลาดคลองสวน 100 ปี อยู่ด้านซ้ายมือค่ะ