ปก-แฟชั่น

ปก-แฟชั่น

ปก-แฟชั่น

​นางแบบ ชนากานต์ ชัยศรี (Miss Thailand World 1990)

ธรรมรส ใจชื่น (Miss Thailand World 2007)

สิริรัตน์ เรืองศรี (Miss Thailand World 2010)

พัชริดา รอดคงคา (Miss Thailand World 2011)

ณฉัตร วาเนซ่า เมืองโคตร (Miss Thailand World 2012)

แบบเสื้อ P 2

1648 ระหว่าง ลาดพร้าว ซอย 54-56 ถนน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทร.0-2933-6781 08-8549-9424 08-9944-9265

ออกแบบ Pattagun Parisutvisat

แต่งหน้า อิสมาแอล บิลกิบลี

แต่งผม อฑิษร โพธิ์ร่มรืน

สถานที่ THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL BANGKOK

333 Sukhumvit Rd, Huamark ,Bangkapi , Bangkok 10240 Thailand

Tel.(66) 0-2378-8000

www.grandfourwings.com

ประสานงาน -ถ่ายภาพ ปกรณ์พันธ์ อโศกพรชัย

(ติดต่อลงแฟชั่น โทร.08-5569-2659)