มุมหนังสือ

ลายดอกหญ้า โดย กฤษณา อโศกสิน

ณ ฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในชนบท ในขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจ ดำเนินไปอย่างดุเดือด ทว่าความรักกุ๊กกิ๊ก ของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง กลับเบ่งบานขึ้น แต่ก็เป็นความขัดแย้ง ที่ลงตัวอย่างยิ่ง เพราะนี่คือผลงานการประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน (สำนักพิมพ์เพื่อนดี ราคา 350 บาท)

เปิดขุมทรัพย์อดีตกาล โดย ไบรอัน ฮอห์ตัน แปล ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล

เรื่องราวที่ชวนพิศวงในอดีต ทั้งที่เป็นตำนานปรัมปรา อาทิ ไลออเนสส์ อาณาจักรทางใต้ทะเลที่จมหาย ที่เอ่ยอ้างเป็นแอตแลนติสอังกฤษ ปรากฏในตำนานยุคกลาง เรื่องกษัตริย์อาเธอร์ ตำนานการสร้างหอบาเบล หอสูงเสียดฟ้า ณ กรุงบาเบล หลังน้ำท่วมโลก เรื่องราวที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายราคา 240 บาท)

เพาะชำความคิด โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

เปรียบเทียบ "ชีวิตมนุษย์" กับ "ต้นไม้" ในปฐมวัยก็คงไม่ต่างจาก "เมล็ดพันธุ์" ที่เป็นหน่อเนื้อจากต้นใหญ่ มุ่งเหยียดกายเติบโตในวิถีตน เมื่อเข้าสู่วัยมัชฌิมวัยกลางคน ก็ได้แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นร่มเงาให้สัตว์น้อยใหญ่อาศัย จนเวลาล่วงเลยก้าวสู่ชีวิตบั้นปลาย ใบไม้เริ่มร่วงโรยตามกาล แต่ก็ส่งประโยชน์ต่อโลก ด้วยเมล็ดพันธุ์ของตน (สำนักพิพม์ดีเอ็มจี ราคา159 บาท)

ท่องเที่ยวเรียนรู้ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมคนไต โดย สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คู่มือในการท่องเที่ยว บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นดินแดนแห่งชีวิตของ "ชาวไต" หรือ "ไทใหญ่" ในวิถีชีวิตเกษตรกรรม สอดคล้องกับฤดูกาลร้อน ฝน หรือหนาว ทั้งดำรงความเชื่อทางพุทธศาสนา ในวัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน และสอดคล้องกับงานศิลปะพื้นบ้านที่งดงาม อันส่งผ่านระหว่างรุ่นต่อรุ่น (ราคา 100 บาท สอบถามได้ที่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน โทร. 0-5385-1478 ต่อ 7261)

International Programs in Thailand & Asean จัดพิมพ์โดย FTC (Thailand)

การรวบรวมข้อมูลหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน สำหรับผู้สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน (สอบถามที่ FTC (Thailand) โทร. 0-2158-1133-5)